Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Alla pratar om disruptivitet – här är 4 områden som är på väg att förändras i grunden

Artikel bild
Foto: Rickard Liljero Eriksson

Gammelmedia är snart helt borta och in har en ny generation av individer klivit. Det skriver Arash Gilan i en gästkrönika, där han pekar ut fyra områden som just nu är i stor förändring.

Breakit

Breakit

nyheter@breakit.se

Disruptivitet är verkligen ett ord jag inte kan släppa just nu. Jag tycker mig se det överallt och för mig har det ordet blivit centralt i att förstå vår samtid. Vi är redan mätta, nöjda och belåtna i vår värld – så vi behöver något helt annat. Det är postmodernism 2.0 där till och med fenomenet demokrati känns föråldrat och måste disruptas. 

Du som läser det här har säkert hört begreppet förut. Men min känsla är ändå att långt ifrån alla har koll på vad "disruptivitet" faktiskt innebär.

Vi kan enklast försöka förklara det med orden “banbrytande” och “söndrande”. Disruptiv innovation innebär att man tar sig an en marknad och fullständigt revolutionera den. Exempelvis så som Itunes gjorde med musikbranschen, svenska Skype med telekombranschen eller Netflix med filmindustrin. 

Dock är inte alla innovationer disruptiva även om de kan vara revolutionerande. 

Disruptivitet uppnås först när man faktiskt når den breda massan och ändrar människors beteenden i grunden. Ett annat kännetecken är att de flesta disruptiva framgångssagorna hittills har skapats av människor utanför den berörda marknaden i fråga. Lägg speciellt den tanken på minnet. Det går ofta hand i hand med att området i fråga är en väsentlig del av vårt samhälle. 

Så vilka områden är på väg att disruptas just nu? Här är fyra områden som hamnat på min radar.

Media 

Drygt 25 år efter att första hemsidan gick online har få saker förändrats så radikalt, söndrats och disruptats som medievärlden har gjort. Gammelmedia är snart helt borta och in har en ny generation av individer klivit. Mycket tack vare sociala medieplattformar.

Jag fascineras över hur okunnig gammelmedia är kring den nya världsbild som faktiskt råder. Om du inte tror mig kolla bara hur, det går för youtubers i Melodifestivalen kontra alla gamla ”stjärnor”. Ett färskt exempel är även dispyten mellan Wall Street Journal och Pewdiepie. Ansedda Wall Street Journal skryter om en räckvidd på 20 miljoner läsare – samtidigt som Pewdiepie har 50 miljoner följare enbart på Youtube.

Digitalisering och därmed också nya medier har gett miljarder människor tillgång till internet och därmed en egen röst. Många av dessa verkar inte vara helt nöjda med sin rådande situation, och genom sociala medier kan de göra sin röst hörd, högt och tydligt. Där kan de fritt sprida sina egen bild av ”sanningar” och inte enbart det media vill rapportera om.

Kennedy var den första som sköte masskommunikation via TV och därmed den första TV-presidenten. Obama blev den första "internet"-presidenten och Trump är nu den första "sociala medier"-presidenten. Sociala medier var trots allt en av orsakerna till varför han valdes till världens mäktigaste ämbete.

Politiken 

Människor i väst verkar ha tröttnat på fenomenet demokrati. Konceptet att 51 procent ska styra över 49 procent verkar kännas allt mer tröttsamt. Väljare tappar allt mer förtroende för etablerade politiker och myndigheter. Det märks i opinionen i Sverige, brittiska valet kring EU och nu senast det amerikanska presidentvalet, där en outsider totalt söndrade och söndrar konstant allt vad traditionell politik stått för med varje tweet.

Allt som rör statsmannamässighet verkar inte längre fungera utan det gäller att i så stor utsträckning som möjligt att inte vara politiker.

Politiken är mitt i en ”disruption” och varken media eller politiker själva har hittat fotfästet i allt som söndras. En stor orsak till varför detta sker inom polititken, är på grund av hur media först har söndrats. Politiska kandidater kan idag dela sina egna sanningar och ”nyheter” direkt till sin publik utan att först bli ifrågasatta av kritiska journalister. För att citera Angela Merkel: “Digitization is a disruptive force, a disruptive technological force that brings about deep-seated change, transformation of a society,” 

Ledarskapet 

Just nu disruptas även det som är sammanvävande i alla andra delar: Ledarskapet. På grund av digitalisering har ledarskapet förflyttas från det traditionella vertikala perspektivet (chef-underställd) till det horisontella planet (gruppen). Genom digital teknik tillförs transparens i en organisation, så att det blir mer tydligt vilket bidrag olika individer ger till kunden, till företaget eller till gruppen. Den viktigaste skillnaden ligger i orden måste och vill. Vad är det som får entreprenören och startup-bolagets medarbetare att arbeta dagar, kvällar, nätter eller helger av sin egen fria vilja? Vad är det som får människor att, av sin egen fria vilja, utan normal ersättning, riskera sitt liv i kampen mot ebolaviruset tillsammans med Läkare utan gränser? Jo det är för att den nya generationen lyssnar inte på vad du säger – utan de följer det du gör. Den avgörande faktorn för om du kommer att lyckas disrupta en gammalmodig syn på ledarskapet handlar inte om hur mycket du kan om teknik, utan snarare om din förmåga att alstra vilja och motivation. 

Näringslivet

På grund av digitalisering, IoT och nu även AI så håller alla branscher just nu på att disruptas i grund och botten. Det är ingen slump att över hälften av alla Fortune 500 företag har förvunnit sedan år 2000, det stavas digitalisering. Utöver de exempel som jag tidigare nämnde, så kan vi se på det Klarna gör med bankvärlden som en outsider i branschen, utvecklingen av Uber som världens största taxibolag och Airbnb som världens största hotellkedja. Varje bolag och organisation måste helt enkelt återuppfinna sig själv innan någon annan gör det. Näringslivet disruptas som aldrig förr och ingen bransch eller företag kommer att undgå detta. 

Arash Gilan
Vice VD Viva Media och medförfattare till boken Get Digital or – die trying.

Läs mer