Ministern om Spotifys New York-expansion: Vi kan göra mer

Spotify Personaloptioner
Ministern om Spotifys New York-expansion: Vi kan göra mer

Johanna Ekström

Reporter

Nu kommenterar näringsminister Mikael Damberg beskedet att Spotify väljer att växa i New York istället för Stockholm.

I veckan kom nyheten att Spotify väljer att mer än dubbla personalstyrkan på sitt kontor i New York, från 900 personer till 1900.

Redan för ett år sedan hotade Spotifys grundare Martin Lorentzon och Daniel Ek med att man skulle välja att växa utanför Sverige om inte politikerna tog tag i en rad nyckelfrågor, däribland bostäder och billigare personaloptioner.

Sedan dess har regeringen bland annat lagt fram ett förslag kring personaloptioner, som dock utesluter Spotify.

Delstaten New York har däremot gått på offensiven och gett bolaget en hyresreduktion på elva miljoner dollar, närmare 100 miljoner kronor, för att de ska stanna kvar på Manhattan.  

För närings- och innovationsminister Mikael Damberg kom bolagets val att expandera i New York istället för i Sverige inte som en överraskning.

“De har varit tydliga i sin kommunikation kring det även tidigare. Jag har dessutom regelbunden dialog med Martin Lorentzon. Det är fullt förståeligt att ett bolag som Spotify inte bara kan växa i Sverige utan att det behöver ske med närhet till marknaden i USA där den stora konkurrensen och tillväxtpotentialen finns”, skriver han i en kommentar till Breakit.

Han menar att samma sak skett med stora svenska produkt- och tjänsteföretag som Volvo och Ericsson - utan att det varit dåligt för den svenska verksamheten.  

“Tvärtom har det varit en förutsättning för att den svenska verksamheten ska kunna växa. Det är inget nollsummespel”.

Däremot medger han att regeringen kan göra mer för att förenkla för bolag som Spotify att växa på hemmaplan. 

“Definitivt. En mycket trång flaskhals för de här bolagen är möjligheten att rekrytera rätt kompetens. Här är frågan om arbetstillstånd för utomeuropeisk arbetskraft av stor betydelse för bolagen. Långa handläggningstider, svårtillgänglig information och beslut som innebär att anställda fått lämna landet är mycket problematiskt. Det här är frågor vi jobbar intensivt med”.

Bland annat har Migrationsverket fått i uppdrag att korta handläggningstiderna.

Ett annat viktigt område är enligt Mikael Damberg bolagens tillgång till finansiering.

"Där vill jag se mer av samverkan mellan de stora svenska företagen och våra mindre snabbväxande företag. Det skulle innebära både bättre tillgång till kapital och kunnande för våra startups, och ökad innovationskraft hos våra gamla jättar inom svenskt näringsliv. Här finns det en hel del för regeringen att göra”, skriver han.

Läs fler artiklar
LÄS MER