Eniro på väg att sälja Allabolag-konkurrent

Eniro på väg att sälja Allabolag-konkurrent

Stefan Lundell

Medgrundare och innehållschef

Sökbolaget räknar med att ha en affär klar inom kort

Eniros vd Örjan Frid fortsätter sin kamp mot klockan. Fortfarande har han inte lyckats få till ett nytt avtal med det bankonsortium som lånat ut runt 1,5 miljarder kronor till Eniro.

Innan februari månads utgång måste han ha ett nytt avtal på plats. Annars kan bolaget tvingas in i en företagsrekonstruktion.

"Vi är inte i det läget än men lyckas vi inte få till ett avtal eller förlänga förhandlingsperioden så blir det företasgrekonstruktion", konstaterar Örjan Frid.

Parallellt med bankförhandlingarna försöker han också att sälja ut delar av Eniros verksamhet. Det handlar om den polska verksamheten och Proff som är en motsvarighet till företagstjänsten Allabolag.se. Enligt Örjan Frid omsätter Proff runt 150 miljoner kronor och den polska delen cirka 200 miljoner kronor.

"Jag hoppas att vi går i land med de affärerna under första kvartalet i år. Pengarna från de transaktionerna kan vi använda till att betala av en del av lånen. Det är ju i grunden det som bankerna vill - att få tillbaka sina pengar", säger Örjan Frid.

I rapporten som presenteras på onsdagsmorgonen framgår att de totala intäkter var  479 miljoner kronor (579) under det fjärde kvartalet. Rensat för valutaeffekter och engångsfaktorer så var nedgången 15 procent.

Rörelseresultatet före ned- och avskrivningar, ebtida, var 72 miljoner kronor (107), vilket gav en marginal om 15 procent (18,5). Nettoresultatet var -38 miljoner kronor (49).

Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att utdelning inte skall utgå, varken på stam- eller preferensaktier.

I sitt vd-ord skriver Örjan Frid att bolaget arbetar med att förbättra den finansiella situationen. Bankavtal är en faktor men företaget ser även över sin kapitalstruktur och balansräkning.

"Förra året annonserades att delar av koncernen som inte avser kärnaffären kan komma avyttras för att stärka kapitalbasen och fokusera arbetet på att utveckla kärnaffären. Det pågår diskussioner med ett antal intressenter och bolaget förväntar sig inom kort ha kunnat realisera några avyttringar", skriver Eniro-chefen.

När det gäller utblicken för 2017 skriver Örjan Frid följande.

"2017 blir ett mycket spännande år. Vi förväntar oss att få till ett nytt avtal med bankerna och hantera de finansiella utmaningarna för att med full kraft kunna lägga energi på att vända intäktsströmmarna. Det är med tillförsikt jag ser att den kraft och det engagemang som våra medarbetare bidrar med kommer att ge utdelning under 2017 och Eniro tar en ny och spännande position på marknaden".

Läs fler artiklar
LÄS MER