Digiexam når nu 40 procent av Sveriges elever på gymnasiet

Digiexam
Digiexam når nu 40 procent av Sveriges elever på gymnasiet

Från vänster: Nima Marefat och Johan Hägglund har grundat Digiexam. Foto: Digiexam

Olle Aronsson

Medgrundare och ansvarig utgivare

Svenska Digiexam fortsätter att växa så det knakar – nu har 2300 skolor börjat använda provtjänsten. "Det är lätt att klanka ner på Skolsverige, men det går ganska snabbt framåt nu", säger medgrundaren Johan Hägglund.

Startupbolaget Digiexam har tagit fram en tjänst för digital provskrivning, som bland annat används vid nationella prov i Sverige. Bolaget tar ut en licensavgift per elev av skolorna.

“Vi har fokuserat mycket på att nå volym och få in lite större skolor, med 1000 elever och uppåt. Vi har satsat på att få lärare att börja använda tjänsten. Det är mycket enklare för en rektor att köpa in tjänsten om han eller hon vet att den redan uppskattas av personalen. Det ska komma underifrån”, säger Johan Hägglund.

Metoden att först charma fotfolket i en organisation, i stället för att sälja direkt till cheferna, har praktiserats framgångsrikt av amerikanska techsuccéer som chattappen Slack och planeringsverktyget Trello. Och nu alltså även av Digiexam.

Johan Hägglund berättar att tjänsten nu når ut till 40 procent av Sveriges gymnasieelever. Fyra av tio svenska gymnasister går alltså på en skola som använder Digiexam.

“När vi startade var det väldigt mycket prat om att gå från papper och penna till digitalt. Nu börjar digitala prov bli mainstream. Vi ser att vissa lärare använder vår tjänst varje vecka, för att ge eleverna återkoppling. Det handlar inte bara om prov en gång per termin”, säger han.

Digiexam omsatte 6 miljoner kronor under 2015. Bokslutet för 2016 är inte klart än.

Tjänsten är nu tillgänglig i 85 länder på 2300 skolor. De största användarskarorna finns i USA, Kanada, England och Sverige.

“Det är lätt att klanka ner på Skolsverige, men det går ganska snabbt framåt nu vad gäller digitalisering”, säger Johan Hägglund.

Digiexam har tidigare tagit in riskkapital från bland andra finansmannen Sven Hagströmer och affärsängeln Sophia Bendz.

Här kan du läsa om 11 heta startups inom edtech – och hur det går för dem.

Läs fler artiklar
LÄS MER