Förlust för Arcam

Arcam

Finwire / Breakit

Arcam ökade omsättningen men vände lönsamheten till minus i det fjärde kvartalet.

3D-printingbolaget Arcam – nyligen till största del uppköpt av General Electric – ökade omsättningen men vände till minus för lönsamheten i det fjärde kvartalet.

Bolagets omsättning uppgick till 208 miljoner kronor (176). Orderingången låg på 24 stycken system (29). Rörelseresultatet uppgick till -29 miljoner kronor (14).

I rörelse- och nettoresultatet ingår jämförelsestörande kostnader om 44,8 miljoner kronor (0), vilka avser finansiell och legal rådgivning, samt kostnader kopplade till en förtida lösen av bolagets aktiesparprogram, uppger bolaget.

Vidare beror försvagningen i det underliggande rörelseresultatet jämfört med föregående år huvudsakligen på kostnader för utbyggnad av de lokala organisationerna, ett lågt utnyttjande av kapacitetsutbyggnaden i EBM-produktionen samt svag utveckling för den konventionella tillverkningen på DiSanto.

Styrelsen föreslår utdelning med 0 kronor per aktie (0).

Arcam uppger i rapporten att EBM-sidan och kontraktstillverkningen har präglats av låg tillväxt, samtidigt som bolaget inom metallpulvertillverkningen har växt kraftigt.

"Vi har fortsatt att utveckla synergier mellan EBM-system, metallpulver och kontraktstillverkning och vi ser nu att vårt breda erbjudande tas emot väl av marknaden. Vi har också gjort betydande investeringar i kapacitetsökning för att kunna fortsätta möta våra kunders ökade behov", heter det.

Läs fler artiklar
LÄS MER