Kartläggning: Så (långsamt) växer den svenska edtech-branschen

Edtech Sweden

Foto: Brainsil via Istockphoto

Johanna Ekström

Johanna Ekström

Reporter

Om några år kommer det satsas miljarder i svensk edtech - tror investerarna. Men än så länge finns det för många bromsklossar för att svenska startups ska kunna flyga ordentligt.


Edtech, alltså innovationer inom lärande och utbildning, är en av de snabbast växande marknaderna globalt. År 2020 spås den vara värd 252 miljarder dollar.

Men trots att Sveriges techsektor är stekhet ligger vi knappast i framkant på det här området. Det visar inte minst en ny kartläggning som Edtech Sweden genomfört under 2016, med delfinansiering från Vinnova. 

I kartläggningen har en rad intervjuer genomförts med både investerare och startup-grundare. Och en rad bromsklossar beskrivs som hinder för att branschen ska kunna lyfta ordentligt. Investerarna uppger att marknaden vuxit långsamt - mycket långsammare än vad man trott. Samtidigt uppger bolagen att de törstar efter kapital för att kunna expandera internationellt.

Dels anser aktörerna att den svenska utbildningssektorn är omogen. Det är också ett problem att skolorna är olika organiserade och har kommit olika långt vad gäller digitalisering. Systemet med upphandlingar uppges vara ett “stålbad” för svenska startups - som tar upp mycket resurser, men där kompetensen är bristfällig.

Man efterlyser mer insatser från politiskt håll, den politiska styrningen anses vara för dålig. Ett exempel som lyfts är Danmark där staten subventionerat digitala läromedel i skolorna med 50 procent - något som gett marknaden ett lyft. Breakit skrev tidigare i höstas att flera av bolagen som vill digitalisera skolan har stött på problem - och att kokurrensen ökat kraftigt.

Ett annat problem är att det inte finns något ekosystem för den svenska edtechsektorn i Sverige. Det saknas till exempel särskilda hubbar, inkubatorer och acceleratorsprogram, vilket gör det svårare för investerare att hitta bolagen.

Just det att svenska investerare inte heller fått upp ögonen för branschen ses som ett problem för många startups som har svårt att få riskkapital.  Investerarna anser generellt att de svenska bolagen än så länge är “för lite tech och för mycket ed”, slår rapporten fast.  

Sabina Wizander, som arbetat på riskkapitalbolaget Creandum, är en av de investerare som intervjuas. Hon berättar att bolaget förvisso tycker att området är intressant, men att de svenska bolag som man hittills tittat på har varit antingen för lågteknologiska, för små eller saknat skalbarhet. Istället har Creandum två norska edtechbolag i sin portfölj. Ett av dem Kahoot som nyligen tog in 86 miljoner kronor

Enligt rapporten är investerarna överens om att bolagen måste kunna skala upp globalt eftersom den svenska marknaden anses vara för liten. Där är en svårighet för många att olika länder har olika utbildningssystem och läroplaner.

Trots det tror många av investerarna att svenska edtechbolag inom några år kommer dra in miljarder i finansiering. En av dem är Jeremias Andersson, en av grundarna bakom bemanningsjätten Academic work, som har gjort ängelinvesteringar i en rad svenska edtechbolag. Han tror att mycket av investeringarna kommer att komma från utlandet, inte minst från asiatiska vc-firmor.

Enligt rapporten ökar den totala omsättningen i branschen med runt 10 procent per år. Under 2015 omsatte de svenska edtechbolag som ingår i rapporten, efter att en rad avgränsningar gjort, drygt 2 miljarder kronor.

Läs mer