Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Rädd för robotar? Här är 5 områden som inte kommer att digitaliseras

Artikel bild

“Säkraste yrket i en tid av postmodernism och digitalisering är nog psykolog", skriver Arash Gilan i en gästkrönika.

Breakit

Breakit

nyheter@breakit.se

Vi läser larmrapporterna om hur digitaliseringen innebär att traditionella jobb försvinner och jag påminns om ett avsnitt i serien Downton Abbey. När elektriciteten kom föddes en mängd nya uppfinningar till hemmet, som köksfolket i den populära serien får pröva på. Kökschefen mrs Patmore sätter sig på tvären och vill absolut inte använda sig av elvispen, i rädsla för att maskinerna till sist tar deras jobb. 

Detta ger en tämligen illustrativ bild av var vi befinner oss nu och framåt. 

Liknelsen med elektriciteten är intressant då radikal förändring, förr som nu, tenderar att möta motstånd baserat på okunskap, oro eller rädsla. Vi ser idag samma mönster, samma rädsla och samma alarmerande domedagsprofetior gällande digitaliseringen där robotarna kommer att ta över allt. 

Detta är självklart inte sant, även om det ligger en hel del i det. Frågan är bara hur vi väljer att se på utvecklingen. 

Att yrken och arbetstillfällen försvinner, eller att nya möjligheter och nya typer av jobb skapas som en direkt följd av digitaliseringen. Nedan är fem områden som idag inte kan digitaliseras och troligen aldrig kommer att digitaliseras. Det häftiga är att varje sak är förmågor som vi på ett eller annat sätt kan träna upp och förbättra. Hurdå? Googla en bra bok i ämnet, läs den och börja att applicera kunskapen i handling! 

1. Ledarskapet kan inte digitaliseras 

Aldrig någonsin har världen varit beroende av ledarskap såsom idag. Blanda inte ihop ordet med chef för det är bara en titel. En ledare är en som andra självmant följer, en som visar vägen och lever som den lär. Äkta och begåvade ledare behöver aldrig oroa sig för sina jobb i en era av digitalisering. 

2. Kreativitet och nytänkande kan inte digitaliseras 

Allt det robotar gör är i grund det vi ber dem att göra. Att tänka utanför ramen, nytt och annorlunda är en avgörande faktor för framgång igår, idag och för alltid. Innovation och drömmar om ting som inte finns kan robotar aldrig ersätta. I en era av det datadrivna blir paradoxen att våga ta risker utanför det datan visar. Lär dig och träna dig själv i detta. För kreativa och nytänkande människor behöver aldrig oroa sig för sina jobb i en era av digitalisering. 

3. Emotionell intelligens kan inte digitaliseras 

Säkraste yrket i en tid av postmodernism och digitalisering är nog psykolog. Vi lever i en tid där vi i allt vi gör utgår ifrån oss själva bakom skärmar. Det blir för mycket. Likgiltigheten är total och empatin som troligen är en av människors största förmågor, är borta. EQ är det nya IQ, där förmågan att hantera människor är viktigare än all kunskap som idag är bara en sökning bort. Människor med hög emotionell intelligens behöver aldrig oroa sig för sina jobb i en era av digitalisering. 

4. Problemlösning kan inte digitaliseras 

Att konstatera fel är nog det enklaste en människa kan göra, men att faktiskt se lösningar är desto ovanligare. Vi lever i en tid av komplexa problem som behöver enkla lösningar och nytänkande människor. Människor som har förmågan att se lösningar, jobba i team och ta initiativ för att förändra saker till det bättre behöver aldrig oroa sig för sina jobb i en era av digitalisering. 

5. Flexibilitet kan inte digitaliseras 

Förmågan att anpassa sig och vara flexibel har nog sällan varit så viktig som idag. Lär dig att vara bekväm med förändringar. Som en skicklig seglare som alltid tar hjälp av vinden behöver du hantera motvind och medvind till din fördel. För det enda som är konstant i vår tid är just förändring. De personer som har förmågan att anpassa sig behöver aldrig oroa sig för sina jobb i en era av digitalisering. 

Arash Gilan
Medgrundare till digitala byrån Viva Media och författare till boken "Get Digital or Die Trying"

Läs mer