Skattesmällen för Candy Crush-bolaget King kan dubblas – grundarna riskerar få hela notan

KingCandy Crush

Riccardo Zacconio, vd för King, gör en high five med medgrundaren Lars Markgren när bolaget gick till börsen. På bild är även Sebastian Knutsson (t.h.) och Thomas Hartwig (t.v.), båda medgrundare. Foto: Richard Drew/AP.

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

Breakit granskar miljardtrixandet i succébolaget King – och dess konsekvenser.

De interna pengaströmmarna i mobilspelskoncernen King, känt för megasuccén Candy Crush Saga, underkänns av Skatteverket.

Enkelt uttryck har King-koncernen under flera år skyfflat över vinster till sitt bolag på Malta. Det har enligt Skatteverket lett till att den svenska staten gått miste om hundratals miljoner kronor i skatteintäkter.

Tidigare i veckan blev det känt att King-koncernens svenska bolag Midasplayer därför upptaxeras med 590 miljoner kronor, inklusive skattetillägg.

Beslutet kan, och kommer sannolik att, överklagas. Men om Skatteverkets beslut vinner laga kraft blir frågan vem som ska betala kalaset.

Är det Kings tidigare ägare, med de fem grundarna i spetsen, eller är det den nya ägaren Activision Blizzard?

Kings presskontakt Martin Bunge-Meyer vill inte svara på om bolaget ämnar att betala – eller om detta ska bli en rättssak genom en överklagan.

Han vill heller inte svara på var notan landar.

"Vi väljer att inte kommentera ärendet i media", är det enda svar Martin Bunge-Meyer ger.

Inte heller Activision Blizzard har hittills velat svara på om skattesmällen drabbar dem.

Vanligen skrivs dock vid uppköp ett avtal som innebär att köparen inte ska behöva ta konsekvenserna av tidigare skattemissar. Garantier kring kundavtal och vissa tillgångar gäller ofta bara i något år eller två.

"Men skattegarantierna förlängs oftast så att köparen kan göra dem gällande lika länge som Skatteverket kan komma tillbaka och rikta krav mot bolaget, ofta upp mot sex år", säger John Engholm, chefsjurist på Serendipity.

Även skattegarantierna har ofta ett tak, som innebär att säljarna bara kan hållas ansvariga upp till ett visst belopp. Beloppet som skatteverket kräver från Kings svenska bolag Midasplayer, 590 miljoner kronor, är dock bara knappt en procent av vad Activision Blizzard betalade när King köptes. Därmed ryms sannolikt det beloppet i skattegarantin. 

John Engholm har själv ingen insyn i hur avtalen i detta specifika fall ser ut. Hans bedömning är dock att det är säljarna, med King-grundarna i spetsen, som får ta ansvar för att bemöta Skatteverkets krav.

"Sammanfattningsvis skulle jag gissa att avtalet lägger ansvaret för skattekravet på säljarna", säger John Engholm.

Kravet kan dessutom svälla ytterligare, kan Breakit berätta.

King har enligt skatteverket haft en intern vinstdelningsprincip mellan sina bolag (se faktaruta). Det Maltabaserade Kingbolaget fick tio procent av intäkterna efter att vissa kostnader dragits av.

Skatteverkets inställning är att Malta-bolagets ersättning ska vara nära noll. Överskottet som uppstår (nedan kallat differens) ska enligt myndigheten  fördelas lika mellan Kings svenska och brittiska bolag. Detta eftersom alla nyckelpersoner och all spelutveckling skett i dessa företag.

Det är differensen ovan som ligger till grund för beloppet 590 miljoner kronor, i skatt och skattetillägg, för svenska Midasplayer.

Om Skatteverkets kollegor i Storbritannien kommer fram till samma slutsats innebär det att även Kings brittiska bolag kan drabbas av en kännbar upptaxering.

"Vi gör bara en justering på den del som är hänförlig till Sverige. De (skattemyndigheter i Storbritannien reds. amn.) måste själva komma fram till vad de tycker är ett armlängdsmässigt resultat", säger Roberth Glansberg, Skatteverkets expert på Internprissättning.

Men om skatteverket i England vill håva in ett par hundra miljoner extra i skatt vore det väl rimligt att titta på King, då ni redan gjort granskningen?

"Det är en korrekt synpunkt".

Om samma bedömning skulle göras gällande Midasplayer.com, som det brittiska bolaget heter, innebär det att bolagets intäkter skulle öka med miljardbelopp precis som för svenska Midasplayer.

Sett till bolagets historiska rörelseresultat innebär det att den beskattningsbara vinsten sannolikt ökar med motsvarande belopp.

Den brittiska bolagsskatten är 20 procent, att jämföra med Sveriges 22 procent.

Bli inte förvånad om Kings skattesmäll blir nära dubbelt så stor. Bli heller inte förvånad om en utdragen rättsprocess blir följden.

Fotnot: King-grundarna är i nuläget aktiva investerare inom tech – läs allt om deras nya affärer här.

Fakta: Så funkade Kings pengasnurra

  

King-koncerenens bolag var indelade i två grupper. Grupp 1 fick en fast garanterad ersättning. Grupp 2 har fått ta del av King-koncernens "residual" (det som blir kvar när bolagen i grupp 1 har ersatts, samt marknadsföringskostnader och provisioner till partners dragits av).

Midasplayer AB (Sverige) Midasplayer.com (England) och King.com LTD (Malta) tillhörde grupp 2. I toppen finns ett holdingbolag på Irland, som har bland de lägsta bolagsskatterna i EU.

King.com LTD (Malta) fick 25 procent av intäkterna som en "fiktiv royalty", vilket användes till att betala de övriga bolagen i koncernen för dess tjänster.

• De återstående 75 procenten av Kings intäkter har använts till att betala för marknadsföring och kostnader för plattformspartners.

• Det som blev över (vinsten) fördelades mellan Midasplayer AB (45 procent) Midasplayer.com (45 procent) och King.com LTD (10 procent).

• Skatteverket menar att fördelningen skulle varit 50/50 mellan det svenska och brittiska bolaget, och att bolaget på Malta skulle fått 0 procent.

Läs mer