VR ska bota ångest - får stöd av landsting

Finwire / Breakit

Stockholms läns landsting går in med pengar.

Det är lanstingest egen innovationsfond som valt ut 37 projekt som förväntas kunna bidra till en bättre sjukvård.

De utvalda projekten kommer samtliga att tilldelas belopp på mellan 20.000 till 500.000 kronor. Bakom dem står medarbetare inom olika yrkesgrupper för branschen.

Bland de projekt som fått tummen upp för finansieringen är virtual reality vid behandling av ångest i primärvården, ett nytt digitalt verktyg för mer effektiv smittspårning av sexuellt överförbara infektioner och utvecklande av telemedicinskt stöd i autismutredningar.

Totalt mottog innovationsfonden 327 ansökningar under tre utlysningstillfällen.

”Det stora intresset för fonden visar att innovationsfonden verkligen behövs för chansen att förverkliga nya, moderna lösningar för hälsa och en bättre arbetsmiljö”, säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L).

Innovationsfonden lanserades 2015.

Läs fler artiklar
LÄS MER