Sök

Kinas centralbank i möten med bitcoin-börser efter oro över kapitalflykt

Bitcoin
Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

De kinesiska tillsynsmyndigheterna tar nu till åtgärder för att säkerställa att bitcoin inte används för kapitalflykt från landet.

De senaste månaderna har det varit en tydlig korrelation mellan en försvagad yuan och prisuppgången på bitcoin och en del menar att den virtuella valutan bidrar till utflödena. Transaktioner i just den kinesiska valutan stod för 98 procent av den globala bitcoin-volymen under de senaste sex månaderna.

Centralbanken i Kina ska i förra veckan haft möte med de tre största bitcoin-börserna i landet för att påminna om att följa de relevanta regleringar som finns kring riskkontroll. Det rapporterar Financial Times. Uppgifterna om att Kina därmed drar åt tumskruvarna något har fått bitcoin att falla tillbaka rejält de senaste dagarna.

Kinas centralbank skapade oro på bitcoin-marknaden även 2013 när man sade att det inte är en riktig valuta och banker förbjöds att hantera transaktioner. I dagsläget tonar dock bitcoin-börserna i Kina ner de senaste mötena och menar att det inte indikerar nya åtstramningar.

Erfarna bitcoin-investerare säger samtidigt att samtliga kinesiska webbsajter inom bitcoin är reglerade och om det handlar om stora summor i förmodad kapitalflykt så drar det till sig uppmärksamhet. Dessutom har gapet mellan bitcoin prissatt i dollar jämfört med yuan inte ökat i någon nämnvärd utsträckning det senaste året.

Läs mer