Sök

Varför ska man ha en revisor och när kommer du att behöva en sådan? Här får du svar

BolagsverketFARrevisor

Viviana Canoilas

Viviana Canoilas

Reporter

Förr var en revisor ett måste för alla bolagen. Men i dag finns undantag som riktar sig till de nybildade bolagen. Breakit berättar vilka undantagen är – men också när det är läge att skaffa en revisor.

Fram till år 2010 var det lag på att varje aktiebolag skulle ha en revisor. I dag ser det lite annorlunda ut och den nya reformen vänder sig främst till småföretagarna – som med vissa undantag kan starta eget utan revisor. 

Vilka är då undantagen? 

  • Ditt bolag får inte ha mer än tre anställda

  • Nettoomsättningen får inte vara mer än tre miljoner kronor.

  • Tillgångarna, det vill säga balansomslutningen, måste ligga under 1,5 miljoner kronor.


Om du kan hålla minst två av dessa kriterier i två räkenskapsår i rad kan du alltså starta ett bolag utan revisor. 

Undantagen gäller dock inte bolag som har en finansiell verksamhet, är publikt eller som har vinstutdelningsbegränsning, exempelvis bolag som har verksamhet inom hälso– och sjukvårdssektorn.  

Värt att notera är att om ditt bolag bestämmer sig för att inte ta in en revisor är det först under det tredje räkenskapsåret som ni kan fatta ett nytt beslut om att ta in en revisor eller inte.

Innan vi fortsätter vidare kan det vara bra att förklara vad en revisor har för roll i ett bolag.

  • En revisor har som uppdrag att granska företagets redovisning och hur styrelsen sköter företaget. Hen skriver alltså inte själva årsredovisningen.


Om vi bortser från lagen – när är det bra att ha en revisor och varför?

  • Om det sker vissa förändringar som vid aktiekapitalet eller om ni beslutar en sammanslagning så kommer du behöva anlita en revisor – även om ni har beslutat att starta utan en.

  • En revisor granskar årsredovisningen innan den lämnas in och kan också lämna intyg om olika saker om det behövs.

  • Att han en revisor i bolaget är en slags kvalitetsstämpling. I samband med årsredovisningen skriver revisorn en revisionsberättelse där hen ger sitt uttalande om bokföringen och om årsredovisningen stämmer överens med verkligheten.

Men finns det några nackdelar och kan du klara dig utan en?

  • En revisor måste ha ett arvode och då handlar det om en kostnadsfråga. 
  • Visst kan du klara dig utan en revisor. Antingen lär du dig allt om bokföring eller så kan du anlita en redovisningskonsult som hjälper dig med årsredovisningen och bokföring utan att det behöver kontrolleras av en revisor. 


KÄLLA: Bolagsverket och FAR

Läs mer