Tvister kan bli förödande för ditt företag – så här undviker du dem

Jansson & Norin
Tvister kan bli förödande för ditt företag – så här undviker du dem

Tvister, om de sköts dåligt, kan vara helt förödande för ett företagets ekonomi – och kan i värsta fall betyda att företaget inte kan drivas vidare. Men det går att undvika dem.

Ett företag är i många fall beroende av de affärskompanjoner och kunder som de har. Dessa är själva kärnan i verksamheten och det som avgör om företaget blir framgångsrikt eller inte.

Men affärsrelationer innebär även en potentiell risk för tvister om man i framtiden blir oense. 

Hur undviker man en tvist från första början?

I min erfarenhet är ett av de vanligaste misstagen, som i slutändan leder till tvist, att parterna för att reglera sin affärsrelation använder sig av mallar som de har hittat på nätet. Inte sällan är mallen dessutom kopierad från en annan mall, kanske till och med i flera led. Detta gör att avtalet riskerar att bli osammanhängande eller att det överhuvudtaget inte går att applicera på affärsförhållandet. I många andra fall finns det inte något skriftligt avtal alls som reglerar förhållandet mellan parterna, vilket självklart kan vara lika förödande.

Tänk efter före

Att vara förutseende avseende situationer som kan uppstå i ett samarbete eller i en kundrelation är det bästa sättet att försöka reglera dessa situationer på förhand, eller i vart fall vara beredd på att en sådan situation skulle kunna uppkomma. När man ska gå in i en ny affärsrelation är det viktigt att man pratar igenom vad som faktiskt ska gälla och vilka förväntningar som parterna har på varandra. Det största skälet till att tvister uppkommer är att parterna inte har kommunicerat ordentligt och att man därför har antagit helt skilda förutsättningar och utgångspunkter, som senare visar sig vara helt annorlunda.

Det kan vidare tyckas frestande att “fula in” klausuler som senare kan användas mot motparten. Fundera dock hellre på hur ni kan vara så transparenta som möjligt från första början. Detta bäddar för ett godare samarbete och att tvister faktiskt kanske undviks helt och hållet. Den lilla vinsten som den “fula” klausulen kan ge äts enkelt upp av ombudskostnader i en eventuell tvist.

Reglera det som kan regleras

Ett bra skrivet avtal har fördelen att det är möjligt för båda parter att få en överblick över det kommande samarbetet och eventuella konsekvenser av att avtalet inte följs. Fundera igenom vad som räknas som ett avtalsbrott och vad som ska hända om någon av parterna faktiskt bryter mot avtalet. Finns det exempelvis vitesklausuler och ska vissa brott exempelvis ses som allvarligare än andra? Ska vissa avtalsbrott leda till att avtalet genast avslutas?

Skiljedomsklausul vs. Allmän domstol

Var uppmärksam på om det avtal som ni ingår föreskriver skiljedomstol eller allmän domstol som forum för eventuell tvistelösning. Detta kan ha väldigt stor effekt på hur en senare tvist utvecklas, hur kostsam den blir och hur lång tid den tar att lösa.

En skiljedomstol har flera fördelar, dels att det är en snabb process, dels för att den inte per automatik är offentlig och dels för att en skiljedom som regel inte kan överklagas till högre instans. Ofta fungerar det så att båda parter utser varsin skiljeman som i sin tur tillsammans utser en tredje skiljeman. Det går på så sätt att som part se till att en jurist med specialkompetens i den aktuella frågan blir den som ska bedöma frågan. Å andra sidan är skiljedomsförfarandet mycket kostsamt. Arvodet till skiljemännen får parterna stå för själva och denna kostnad är utöver respektive parts ombudskostnader.

Vid en prövning i allmän domstol är ansökningsavgiften relativt låg och alla andra kostnader för tingsrätten bekostas av skattemedel. Domstolsprocessen kan dock vara relativt långdragen, det är inte ovanligt med handläggningstider på ca 1-1,5 år innan ett mål sätts ut för huvudförhandling. En dom i tingsrätten kan dessutom överklagas till högre instans där processen i värsta fall tar lika lång tid till.

I båda fallen finns alltid en risk att du inte bara får stå för dina egna ombudskostnader, utan även att företaget blir ersättningsskyldigt också för motpartens kostnader om ni förlorar målet.

Försök förlikas - tänk företagsekonomiskt

Om ni inte kan undvika tvisten, försök att hitta en kompromisslösning. Kan ni förlikas på en mindre summa? Eller kanske gå med på att rätta till något som motparten tycker är ett fel, även om ni inte själva tycker att det är det, utan kostnad?

Det är lätt att parter som är oense låser sig och att situationen börjar handla mer om prestige och känslor än att hitta en lösning. En förlikning handlar däremot inte om vem som har rätt eller fel, utan är ett sätt för parterna att slippa en kostsam och energikrävande process. I bästa fall kan det också leda till att parterna fortsätter att samarbeta eller göra affärer med varandra.

Försök därför att ta ett steg tillbaka och analysera den uppkomna situationen. Om relationen med motparten är mycket infekterad eller om det är osäkert vad det är som gäller juridiskt, ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig att reda ut och lugna ner situationen. Och be kanske motparten att göra detsamma. Det är inte sällan lättare att prata genom ombud, som inte själva har investerat känslor i processen.

Tänk vid en förlikning även hellre i termer av vad det är värt att slippa tvisten, än vad det är värt att vinna.

Rättsskyddsförsäkring

Så undvik tvister så långt det bara är möjligt och se även till att företaget redan i ett tidigt skede tecknar en företagsförsäkring innehållande rättsskydd. Det kan vara en billig räddning när tvisten väl är ett faktum. De flesta försäkringsbolag har dock karenstider, så teckna försäkringen idag i god tid innan en tvist uppstår.

Efter att ha läst denna artikel är du förhoppningsvis övertygad om att tvist är en långt ifrån rolig syssla (om man inte är processjurist) som bör undvikas i möjligaste mån. Försök därför att, även i stundens hetta, komma ihåg mina råd och bespara dig den energitjuv som domstolsprocesser är.

Elin Enehed

Det här är en sponsrad artikel från Jansson & Norin – en juristbyrå som har specialiserat sig på affärsjuridik och startups. Vill du veta mer om byrån så kan du klicka dig vidare in på deras sajt här.

Sponsrade inlägg är en del av Breakits annonserbjudande. Inläggen skrivs inte av Breakits redaktion utan av kommersiella samarbetspartners. Om du har frågor kring sponsrade inlägg, hör av dig till sales@breakit.se

Läs fler artiklar
LÄS MER