Engaging Care tar in miljoner - ska bekämpa fetma med ny teknik

Engaging Caree-hälsa

FOTO: Pressbild Engaging Care

Sanna Wolf-Watz

Sanna Wolf-Watz

Webbredaktör

Stöd till diabetespatienter genom en teknisk plattform. Det var idén som gav Engaging Care segern i Venture cup i höstas. Nu tar de in mångmiljonbelopp för att lansera och satsa internationellt.

Annica Carnbring Belfrage är vd och medgrundare av företaget Engaging Care. Hon berättar att företaget kom till som ett sätt att stötta patienter med diabetes och deras anhöriga. Hennes medgrundare Richard Laurits har själv sjukdomen och tyckte att det saknades något i vården.

“Han träffade sin läkare en gång om året. Resten av tiden skulle han klara det själv”, säger Annica Carnbring Belfrage.

När en pateinet använder Engaging Cares pattform får hen fylla i ett formulär med grundläggande frågor om sin hälsa. Efter det presenteras ett åtta veckor långt program som ska ge både kunskap om sjukdomen och ge personen motivation att ändra sin livsstil.

“Om du kan se hur din sömn och kost påverkar dina blodvärden är det lättare att få kontroll över din hälsa”, säger hon.

Annica Carnbring Belfrage förklarar att eftersom alla är unika och kan ha flera olika hälsoproblem samtidigt är det viktigt att se till hela personen. När patienten använder Engaging Cares pattform får den fylla i ett formulär med grundläggande frågor om hälsa. Efter det presenteras ett åtta veckor långt program som ska ge både kunskap om sjukdomen och ge personen motivation att ändra sin livsstil.

“Vi använder en teknisk plattform som tidigare har använts för att skapa engagemang och ändra beteenden hos anställda på olika företag”, säger Annica Carnbring Belfrage.

Genom tjänsten är det möjligt för patientens anhöriga att också lära sig mer om sjukdomen och för vårdgivaren att hålla koll på patienten.

“En del kanske klarar sig själva och då räcker det med ett besök per år, men andra kanske behöver mer stöd och då ser vårdgivarna det”, förklarar Carnbring Belfrage.

Betaversionen av Engaging Cares produkt kom ut i höstas då företaget också tog hem totalvinsten i Venture cup region syd i kategorin människa och samhälle. Då hette företaget Ediabeat. Nu tar de in miljonbelopp från Peter Jungbeck, grundare till den globala floristkedjan Euroflorist, och byter namn för att kunna satsa på andra vårdområden.

“Vi ska börja med övervikt, fetma och diabetes. Men ser en väldigt fin skalbarhet i bolaget, framöver kan det utökas till artros och psykisk ohälsa. Överallt där det finna behov av mer stöd och skapa ett engagemang hos patienter”, säger Annica Carnbring Belfrage.

Hon vill inte berätta precis hur mycket pengar de tar in, men säger att föreatget värderas till 15 miljoner kronor efter tillskottet av kapital. Pengarna ska användas till att lansera den färdiga produkten i Sverige i början av hösten. Efter det kommer företaget att satsa internationellt medan produkten utvecklas för fler vårdområden. Vilka länder som bolaget ska etablera sig i är ännu inte helt klart, men Annica Carnbring Belfrage säger att både USA och Mellanöstern är spännande områden.

“USA är alltid intressant, men Mellanöstern har stora problem med fetma”, berättar hon.

Hon berättar att deras främsta konkurrenter utomlands är Bluestar som nu har fått FDA-godkännande och därför kan skrivas ut på recept och österrikiska Mysugar.

“De jobbar bara med diabetes, men vi följer dem noga. Bluestars FDA-godkännande visar att även om det tar tid kan man komma in via vården. Vi jobbar med strategiska samarbeten som med Mina Medical som redan har en patientgrupp och så köper de licenser av oss”, berättar Annica Carnbring Belfrage.

Hon säger att det fortfarande behövs många förändringar för att vårdcentraler lättare ska kunna använda tekniska hjälpmedel som Engaging Cares produkt.

“Det är klart att vården vill bli mer effektiv, men då måste ersättningsmodellen ändras så att vårdcentraler får betalt även när de hjälper patienter på distans. Det är en politisk fråga, men jag känner att det bubblar där”, berättar Annica Carnbring Belfrage.

Hon tror inte att det finns någon annan väg att gå.

“Vården måste kunna koncentrera sig på de som behöver det mest och samtidigt ska ändå alla få stöd”, säger Annica Carnbring Belfrage.

Läs mer