Sök

Efter kritiken – Telias gräddfil för Facebook stoppas av myndighet

TeliaNätneutralitet

Telias vd Johan Dennelind. Foto: Maja Suslin/TT.

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

En del av Telias erbjudande om fri surf på sociala medier strider mot EU:s regler. Det skriver PTS i ett nytt beslutsförslag.

Det var i våras som Telia, med svenska staten som delägare, införde fri surf för sina kunder. Men erbjudandet var begränsat till sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter.

Kritiken kom tämligen omedelbart från den svenska mediebranschen, som menade att Telia ger amerikanska nätjättar en gräddfil på internet. 

Nu läxas Telia upp av tillsynsmyndigheten Post och telestyrelsen. 

”PTS har bedömt att den trafikhantering som Telia tillämpar i sina erbjudanden om 'Fri surf på sociala medier' och 'Fri surf lyssna' bryter mot den EU-förordning som säger att leverantörer av internetanslutningstjänster ska behandla all trafik likvärdigt på internet”, skriver myndigheten i sitt färska beslutsförslag.

PTS skriver även att man ”avser att förelägga Telia att rätta sig”. Detta är första gången som myndigheten prövar frågan. Även mobiloperatören Tre har granskats. 

"Detta ger ett en tydlighet kring hur operatörer kan utforma sina erbjudanden", säger Emma Närvä, chef enheten för elektroniska kommunikationstjänster på PTS, till Breakit.

Rent formellt ska Telia ges möjlighet att yttra sig över PTS beslutsförslag innan ett skarpt föreläggande kan klubbas i början av nästa år.

Emma Närvä säger till Breakit att beslutet kommer att fattas, om ingen ny väsentlig information framkommer.

För nätneutralitetsförespråkare är det en seger. Det lär även glädja de 27 mediechefer som krävde att regeringen skulle stoppa Telias fria surf på sociala medier.

PTS kommer dock, enligt beslutsunderlaget, inte att stoppa erbjudandet helt och hållet. Myndigheten har i sin granskning skjutit in sig på att Telia-kunder har kunnat fortsätta surfa gratis på vissa sociala medier när deras datapott tagit slut – medan resten av internet blir otillgängligt. 

"Det är inte en likabehandling i det läget och vi kommer att förelägga Telia att upphöra med det", säger Emma Närvä.

Telias stoppas alltså inte från att låta kunderna surfa på sociala medier utan att datapotten förbrukas. PTS har inte granskat den delen av erbjudandet.

"Det skulle vi kunna titta på längre fram, då det finns regler gällande hur man utformar sina affärsmetoder. Men i denna granskning har vi inte behövt titta på det", säger Emma Närvä.

Mobiloperatören Tre, som också granskats, har erbjudit fri surf på vissa tjänster för musikstreaming. Enligt PTS har Tre under granskningens gång uppgett att bolaget ska ändra sitt erbjudande.

Telias erbjudande har främst gynnat Facebook. Förutom huvudtjänsten har fri surf gällt för Instagram, Messenger och Whats App – alla ägda av Facebook. Även Twitter och Kik har ingått.

Breakit söker företrädare för Telia för en kommentar.

Fakta: Därför stoppas Telias fria surf

• Gratis surf på sociala medier kan låta som en dröm för kunderna. Men att vissa tjänster ska få speciella förutsättningar kan snedvrida konkurrensen. EU har regler för att bevara det som brukar kallas nätneutralitet. 

• EU:s regelverk syftar till att bevara ett öppet internet, som en motor för innovation. En grundtanke är att all trafik på internet ska behandlas likvärdigt av internetoperatörerna – och att det är slutanvändare och inte internetleverantörer som ska välja vilka tjänster och applikationer som används.

• Trafikstyrningsåtgärder och diskriminering av trafik kan på sikt leda till att slutanvändares valfrihet begränsas och att innovation och utveckling av nya innehållstjänster hämmas. Det kan också leda till fragmentering av internet vilket på sikt skulle vara negativt för konsumenterna.

Källa: PTS. 

Läs mer