“Det här betyder att de gamla dinosaurierna måste anpassa sig”

Taxiutredningen
“Det här betyder att de gamla dinosaurierna måste anpassa sig”

Foto: TT

Johanna Ekström

Reporter

Utredningens förslag kommer göra det billigare och enklare att köra taxi.

Anna Felländer, tidigare digitaliseringekonom på Swedbank, har suttit med som expert i taxiutredningen och tycker att förslaget som läggs fram är progressivt.

“Man skapar tydlighet för aktörerna inom delningsekonomin när det kommer till samåkning genom att låta den lokala delningsekonomin blomstra helt utan reglering eller krav”, säger hon.

Det betyder att det är helt okej att samåka så länge ingen tjänar pengar på det.

Enligt Anna Felländer innebär förslaget att barriärerna till den traditionella taximarknaden sänks. Den som efter att ha samåkt bestämmer sig för att börja tjäna pengar på verksamheten kan då ta en taxiförarlegitimation.

Och eftersom kravet på taxameter slopas och ersätts med krav på så kallad särskild utrustning, kommer det också  bli enklare och billigare att köra taxi. Att installera en taxameter är relativt dyrt och tekniskt komplicerat. Att ta en taxiförarlegitimation är däremot inte så komplicerat, enligt utredningen. 

“Det som jag tycker är särskilt bra med utredningen är att den leder till att traditionella dinosaurier utmanas till att omfamna tekniken”.

“Jag hoppas att det här kommer leda till att de traditionella taxiföretagen anpassar sig till de nya digitala applikationerna. På ett generellt plan är det en mjuk knuff i rätt riktning och i förlängningen bra för svensk ekonomi och konkurrenskraft", säger hon.

Att den traditionella taxibranschen varit motsträvig menar hon beror på att det alltid är smärtsamt för etablerade aktörer när det kommer uppstickare.

“Det är en del av transformationen i ekonomin som stora företag måste göra. Nu tydliggörs reglerna och det kommer gynna alla att omfamna det nya”, säger hon.

Utredningen lägger inte fram några förslag om förändringar kring själva taxiförarlegitimationen, det ingick inte i direktiven. Däremot öppnar man enligt Felländer upp för att reglerna kan göras mer flexibla när branschen väl är mogen.

“Med Uber pop menade Uber att användarna på plattformen var mer lämpade att bedöma förarna. Den självreglering anser utredningen inte att taxibranschen är mogen för i nuläget, men man öppnar upp för att någon annan typ av verifiering kan bli aktuell i framtiden”, säger hon.

Alla delar dock inte Felländers uppfattning att utredningen är positiv. Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson för Centern skriver i en kommentar till Breakit:

"Taxiutredningen fortsätter bygga en hög mur mot delningsekonomin, som expanderar otroligt fort. Den utvecklingen är något politikerna ska bejaka, inte motarbeta. Det är i denna sektor som många av de nya jobben skapas, inte minst för unga människor och nyanlända".

Han anser att förslaget "kväver den nya tekniken i sin linda" bland annat genom att inte tillåta att förare får tjäna pengar på samåkning.

"Är det rimligt att vi har ett skattesystem och en företagarpolitik som i praktiken innebär att många av delningsekonomins plattformar i dag klassas som systematiserat svartarbete? Om lagstiftningen står i vägen för människors kreativitet och entreprenörskap, då måste lagstiftningen ändras".

Läs fler artiklar
LÄS MER