Utredarens besked: Dags att skrota taxametern för taxi

UberTaxiutredningen

Foto: TT/KTH

Johanna Ekström

Johanna Ekström

Reporter

Men Uber pop räknas fortfarande som olaga taxiverksamhet.

När taxiutredningen offentliggjordes onsdag morgon hade det redan sedan tidigare läckt ut att utredaren inte skulle ge något positivt besked för tjänster som Uber pop.

En tjänst där någon tjänar pengar på att skjutsa folk i sin bil är nämligen inte att räkna som samåkning enligt utredningen, utan ska fortsatt ses som olaga taxiverksamhet.

Samåkning är det enligt utredaren när de som åker tillsammans delar på kostnaden.

"Jag tycker att samåkning ska främjas, men då ska det röra sig om just samåkning", säger utredaren Amy Rader Olsson på en presskonferens.

Även uppgifter om att kravet på taxameter ska slopas har figurerat. Det bekräftas nu av utredningen.

Tidigare har det gått att få dispens från taxameter, men det föreslår utredaren ska slopas. Istället föreslås att fordonen ska ha “särskild utrustning för taxifordon” som ett alternativ till taxameter. Bilar som har en sådan utrustning ska alltså inte behöva ha taxameter.

Taxametern har historiskt haft en viktig funktion för att bestämma pris och genom att vara underlag för skatt, men enligt utredningen har digitaliseringen nu lett till att nya funktioner kan bestämma det lika bra.  

"Potentialen för alternativ till taxametern som skapar information som är minst lika effektiv och tillförlitlig är stor", skriver man. 

Att installera en taxameter i en bil är också relativt dyrt och komplext, vilket påpekas i utredningen. Den som vill fortsätta köra med taxameter är dock fri att göra det. 

Förslaget betyder dock att bilarna som undantas från taxameter måste vara anslutna till en "beställningscentral för taxitrafik", en slags redovisningscentral som sköter betalningar och bokningar som kan vara fysisk eller digital.

En sådan central skulle kunna vara exempelvis en taxiapp i mobilen - så länge den uppfyller de krav som ställs på till exempel att skicka uppgifter till myndigheter.

Det betyder att taxichauffören inte behöver har uppgifter om pris på bilen och utrustning för till exempel kortbetalning.

Att kravet på taxameter slopas betyder också att det kommer bli enklare att använda en privatbil som taxi, även om taxiförarlegitimation fortfarande kommer behövas. 

Ubers Sverige-chef Martin Hedevåg hade dock väntat sig mer av utrednignen.

"Det här betyder Sverige blir frånsprungna jämfört med flera andra länder i Europa. Länder runtom i världen har försökt främja samåkning i årtionden. Det som har saknats för att det ska fungera har varit teknologi och incitament. Idag finns tekonologin - men med det här förslaget kommer vi tyvärr inte kunna dra nytta av effekterna av samåkning i någon stor skala", säger han.

Att kunna tjäna pengar på samåkningen hade varit ett incitament, tror han.

"I princip alla är positiva till samåkning, men det har inte lyft någonstans i världen utan den typen av incitament".

När det kommer till slopandet av taxametern så ser Martin Hedevåg det som ett steg i rätt riktning.

"Det är jättebra att det kommer ett förslag på det, det är ett litet första steg. Däremot tycker vi inte att det är tillräckligt".

Uber hade gärna också sett förslag som gör det billigare och enklare att ta taxilegitimation.

"Det är en process som tar flera månader och som kan kosta tiotusentals kronor, det blir en barriär för många till yrket", säger Martin Hedevåg. 

Här kan du ta del av hela utredningen. 

Läs mer