Sök

Bekräftat: Taxiutredaren föreslår stopp för Uber Pop och Heetch

HeetchTaxiutredningenUber

KTH-FORSKAREN AMY RADER OLSSON LEDER TAXIUTREDNINGEN. FOTO: AP SAMT KTH.

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

Utredarens råd till Uber: Börja med samåkning - på riktigt.

När Uber skrotade den kontroversiella tjänsten ”Uber Pop”, av svenska myndigheter bedömd som byggd på olaga taxitrafik, ville Uber se nya regler. 

”Det behövs ett nytt regelverk. I beslutet att lägga ner har vi vägt samman många faktorer, men den utlösande faktorn var att hela tidslinjen har förskjutits”, sade den dåvarande Sverigechefen Alok Alström

Denna utlösande faktor var alltså att näringsdepartementets utredning om taxitrafik och samåkning sköts upp med ett halvår.

I morgon är det dags. Då kommer de skarpa förslagen från Amy Rader Olsson, som lett arbetet.

Under dagen har det cirkulerat uppgifter i svenska medier om att utredaren kommer att presentera en mycket strikt syn på samåkning. En syn som inte rimmar väl med tjänster som Uber Pop och Heetch. 

För Breakit bekräftar regeringens särskilda utredare Amy Rader Olsson under tisdagskvällen den hårda linjen.

”Vi sätter en strikt gräns för vad som är samåkning. Det ska handla om att du och jag ska till samma ställe och vill dela på de faktiska kostnaderna”, säger hon till Breakit.

Just faktiska kostnader lär bli ett nyckelbegrepp. ”Riktig” samåkning kommer att vara helt fri från begränsningar och krav på redovisning. 

”Den enda gången som kontroller kan komma ifråga är om du misstänks utnyttja ditt fordon för olaga taxitrafik. Samåkning innebär att man delar på kostnaderna, men inte tjänar pengar på det”, säger Amy Rader Olsson och fortsätter:

”Jag vill inte hindra samåkning via mobilappar eller Facebookgrupper. Man får väga risken för missbruk mot nyttan”. 

Detta innebär, om förslaget vinner gehör hos politikerna, ett fortsatt stopp för tjänster som Uber Pop.  

Amy Rader Olsson kommer med ett råd till Uber kring hur jättebolaget kan hitta sin roll kring samåkning i Sverige. Hennes förslag innebär inte något hinder för Uber att ta ut en valfri avgift för att mäkla ihop folk som vill dela på sina bilar. 

”Det finns en marknad för Uber och andra i att erbjuda matchning. Uber skulle kunna utveckla algoritmer som hjälper de som vill samåka, till exempel genom att räkna ut rätt pris med hänsyn till faktiska kostnader som biltullar”. 

Detta kan Uber alltså ta hur mycket betalt de vill för?

”Marknaden kommer ju att sätta priset. Men titta på bolag som Lyft, som utnyttjar folk som vill samåka. Tänk om du som pendlare kan halvera kostnaden för biltullar, det finns en marknad där”.

Heetch vill komma runt regelverket genom att föraren tar betalt via donationer. 

”Vi har träffat Heetch, och kommer att ge en rekommendation för vad en donation kan uppgå till innan den kan räknas som att den görs för ekonomisk vinning”, säger Amy Rader Olsson.

Hur påverkar ditt förslag Heetch som tjänsten ser ut i dag?

”Att använda Heetch för att tjäna extra pengar på helgen är inte samåkning”. 

Läs mer