Färska siffror visar: Så går det för Waleruds hajpade Volumental

Volumental

Grundarteamet bakom Volumental. Foto: Press.

Jonas de Lange

Jonas de Lange

Reporter

Volumentals nyss släppta årsredovisning visar hur det går för bolaget – svart på vitt.

Entreprenören Caroline Waleruds Volumental, som 2014 fick in 20 miljoner kronor i riskkapital från bland annat Silicon Valley-riskkapitalbolaget Founder.org, har skapat en särskild teknik för 3D-scanning av människokroppen. Tekniken används bland annat för att skapa skräddarsydda glasögon och skor.

Bolaget har de senaste åren varit en stor snackis i startupbranschen, men exakt hur det går för Waleruds gäng har det funnits frågetecken kring. Bolaget har under våren exempelvis infört anställningsstopp och kapat kostnader.

Nu visar bolagets nyss släppta årsredovisning hur det gick för bolaget rent ekonomiskt under 2015.

Enligt handlingarna, som Breakit har tagit del av, redovisar Volumental en rörelseförlust på ungefär 5 miljoner kronor och en nettoomsättning på närmare 900.000 kronor. Det kan jämföras med året innan då bolaget omsatte drygt 1,5 miljoner kronor och gjorde nollresultat.

Att förlusterna ökar verkar framför allt bero på att personalkostnaderna har ökat. Det är sannolikt en direkt följ av att antalet anställda gått från 16 till 21 under bolagets senaste räkenskapsår.

Varför omsättningen har minskat är däremot oklart.

I årsredovisningen framgår det dock att bolaget numera arbetar med flera större bolag.

“Volumental lanserade Vandra (bolagets produkt för skobranschen reds. anm.) i maj 2016 och har sett global efterfrågan. I dagsläget arbetar Volumental med flertalet globalt ledande företag”, skriver bolaget i årsredovisningen.

Vad det innebär för bolagets ekonomi på kort sikt är svårt att säga men det övergripande intrycket är att det är positivt.

När Breakit får tag på Moritz Schiebold, vd på Volumental, vill han inte berätta vilka kunder det handlar om. Däremot berättar han att affären nu har skjutit fart.

"Vi började sälja vår nya produkt månaden efter att böckerna stängdes. Det har gått bra och nu har vi faktiskt börjat nyrekrytera för att kunna möta efterfrågan", säger han.

Av tidigare handlingar från bolagsverket har det framgått att Volumental har sökt EU-bidrag för “att inte få ont om pengar i augusti (2016 reds. anm.)".

Det verkar bolaget ha fått. I årsredovisningen har man bokfört “erhållna bidrag” för 6,2 miljoner kronor på intäktssidan.

"Vi är en del av EU-projektet Horizon 2020. De pengarna kommer därifrån", säger Moritz Schiebold.

Texten har uppdaterats med kommentar från Moritz Schiebold.

Läs mer