Sök

Annonssamarbete med Företagarna

Regeringen vill höja skatten för entreprenörer – så påverkas du

Breakit

Breakit

Förslaget till ny så kallad "entreprenörsskatt" har väckt starka känslor. Men hur slår egentligen förslaget mot entreprenörer om det blir verklighet? Här får du svaret.

Regeringen har utrett de så kallade 3:12-reglerna – eller ”entreprenörsskatten” som den också kallas. Det handlar om skattereglerna för delägare i fåmansföretag och utredningen föreslår en försämring för Sveriges entreprenörer. Utredningen är endast ett förslag och ska ut på remiss innan propositionen kommer, men den oroar ändå landets företagare. 

Det positiva i föreslaget är underlättande av generationsskiften och att det sparade utdelningsutrymmet får behållas. Det är också positivt att reglerna föreslås träda i kraft först 2018, vilket möjliggör en bättre planering, konstaterar Johan Liljencrantz, auktoriserad revisor.

”Däremot är det en kraftig försämring för ägarna av mindre bolag och en mer komplex beräkning än tidigare av det så kallade löneunderlaget”, fortsätter han.

Denna bild delas av Företagarnas skatteexpert Annika Fritsch:
”Förslagen innebär kraftiga skärpningar som kommer att påverka alla företagare som driver aktiebolag. De skulle slå hårt mot företagande, investeringar och jobb om de genomförs”, säger Annika Fritsch som också har varit expert i utredningen.

”Jag har lyft fram småföretagarnas perspektiv under utredningen och skrivit särskilt om det i utredningen. Skattereglerna är av central betydelse för att fler ska våga satsa på företagande och skapa jobb. Risktagande måste löna sig”, fortsätter hon. 

Det märks, menar Annika Fritsch, att attityden mot företagare har försämrats under senare år och Företagarna lovar att jobba hårt för att ändra den bilden och förbättra skattereglerna. Än så länge är det alltså bara ett utredningsförslag och inga politiska beslut. 

”Entreprenörsskatten handlar egentligen om ägarens beskattning, men för småföretagare är det förstås nära mellan företaget och företagaren. Förslagen slår till från olika håll. De begränsar hur mycket utdelning som får beskattas som kapital enligt olika regler och samtidigt föreslås höjd skattesats. Reglerna är komplicerade och kraftiga skärpningar skickar signaler om att villkoren kan ändras radikalt. Det går snabbt att förlora företagarnas förtroende, men tar lång tid att återupprätta”.

Förslagen kommer att drabba väldigt olika beroende på om man driver ett nystartat företag eller ett mera moget. Det beror på att många ägare av etablerade företag har sparade utdelningsutrymmen som kan användas för att fördröja vissa skärpningar. Den möjligheten har inte nystartade företag.

Andra ändringar, som höjd skattesats, slår till direkt för alla som tar utdelning eller har kapitalvinst. 

”Skärpningarna av den så kallade förenklingsregeln kan avskräcka den som funderar på att starta företag. Ägare av etablerade företag kommer tveka när höjda krav enligt löneregeln gör det svårare och mindre lönsamt att nyanställa”, menar Annika Fritsch. De kan också leda till att äldre företagare väljer att lägga ned i stället för att fortsätta driva företaget efter pensionsåldern.

Företagarna kommer att genomföra en rad olika aktiviteter på olika platser för att stoppa utredningens förslag från att genomföras.

”Vi kommer att göra allt för att hejda politiska experiment med kraftigt försämrad entreprenörsskatt som inte ger ökade skatteintäkter men försämrar företagarklimatet och slår mot tillväxt och investeringar”, menar Annika Fritsch. 

foretagarna.se kan du få löpande information om hur denna fråga utvecklas.

Sponsrade inlägg är en del av Breakits annonserbjudande. Inläggen skrivs inte av Breakits redaktion utan av kommersiella samarbetspartners. Om du har frågor kring sponsrade inlägg, hör av dig till sales@breakit.se

Läs mer