Sök

Annonssamarbete med JANSSON & NORIN

Reklam med hjälp av influencers - så gör du rätt

Jansson & Norin

Startupjuristerna

Startupjuristerna

Krönikör

Att marknadsföra sina produkter och tjänster genom att använda sig av så kallade “influencers” (det vill säga sociala medier-profiler såsom bloggare och youtubers) är idag regel snarare än undantag. Men hur gör man för att hamna på rätt sida av lagen?

Influencers som marknadsföringskanaler innebär stora möjligheter att nå en precis publik och är ofta ett väldigt kostnadseffektivt alternativ till traditionell marknadsföring.

Många brottas dock med vad denna typ av “nya” marknadsföringskanal innebär från ett juridiskt perspektiv. Svaret är att den ska betraktas på samma sätt som vilken gammelmedia som helst. Det har alltså ingen avgörande roll om du marknadsför dig i en blogg eller i en papperstidning - samma regler gäller.

Det avgörande är istället om din produkt har hamnat i bloggen på grund av betald reklam eller om den hamnat där genom väl utförd PR. Man kan prata om “förtjänad” respektive “köpt” publicitet. Den förtjänade publiciteten betecknas ofta just som PR och är ett resultat av att din produkt är så bra att influencers använder den frivilligt och utan din direkta påverkan. Influencern upplever med andra ord din produkt som så otroligt bra att hen bara måste tipsa sina följare om den.  

Köpt publicitet utesluter givetvis inte att influencern avgudar din produkt. De allra bästa sponsrade inläggen har allt som oftast sin grund i att influencern ärligt kan tala gott om produkten och att den är någonting influencern själv tror att dennes följare skulle vara intresserade av.

Köpt eller förtjänad publicitet

Så hur dras gränsen mellan dessa sorters publicitet?

Tre frågor kan hjälpa för att fastställa om publiciteten är köpt:

  • Har ersättning i någon form utgått? (pengar, prylar, tjänster eller annan ersättning - formen spelar ingen roll)

  • Finns ett uppdrag? (det vill säga har influencern blivit ombedd att skriva om produkten)

  • Kontrolleras innehållet på något vis av dig som ägare till produkten?

Om svaret är ja på en eller flera av dessa frågor kan du ofta dra slutsatsen att du köpt publicitet (eller om du är influencer: att ditt innehåll är reklam).

Reklamidentifiering

Så, vad innebär det rent legalt om du köpt publicitet? Jo, då kickas reglerna som gäller för reklam igång. Det innebär bland annat att du inte får:

  • ljuga, ha en förpackning som vilseleder kunden, plagiera någon annans produkt, leverera till någon som inte beställt produkten eller ge vilseledande uppgifter.

Dessutom måste du tydligt visa att det rör sig om just reklam. Detta kallas för reklamidentifiering och är just det som många misslyckas med när de marknadsför sig genom influencers. Låt oss därför gå igenom några saker man bör kräva av sin influencer.

Av reklam ska följande framgå:

  • Att det är reklam

  • Vem reklamen kommer ifrån

Detta går att uppnå på en mängd olika sätt, men det är viktigt att du ser till att din influencer är medveten om kraven. Ta gärna en diskussion tillsammans om på vilket sätt kraven ska uppnås. Ni kan troligtvis hitta en mellanväg som känns bra för båda parter.

Exempelvis kan man inleda och avsluta ett inlägg med text liknande “ANNONS I SAMARBETE MED X” (eller en banner om det är fråga om en video). Eller så kan detta förklaras i den löpande texten (eller muntligt, om det rör sig om en video), där influencern berättar att det rör sig om ett samarbete och med vem. Vissa influencers använder dessutom en annan färgsättning eller annat textsnitt för sponsrade inlägg för extra tydlighet.

Jag vill dessutom tillägga att reklamidentifieringen är viktig av andra skäl än att slippa marknadsstörningsavgift. De flesta som följer influencers har redan fattat att majoriteten av uppmärksammade produkter har hamnat i olika kanaler genom någon slags utväxling av pengar. Det kan därför uppfattas som störande - och minska effekten av reklamen - om det inte tydligt framgår att det är fråga om reklam. Be därför hellre din influencer att vara tydlig med att det rör sig om just reklam och att göra det till en naturlig del av inlägget. Välj influencers som har ett tydligt samband med din produkt, som gillar den på riktigt och kan bli en långsiktig ambassadör. Då har reklamen bästa chanser att få bra snurr och kan potentiellt tjäna som en accelerator för förtjänad publicitet i andra kanaler hos andra influencers.

Avslutningsvis vill jag, av förståeliga skäl, förtydliga att detta är ett sponsrat inlägg från Jansson & Norin – och förhoppningsvis ett bra exempel på när det går att kombinera ett sponsrat inlägg med ett faktiskt värde för följare.

Sofia Frisk

Associate Lawyer, Jansson & Norin

Det här är en sponsrad artikel från Jansson & Norin – en juristbyrå som har specialiserat sig på affärsjuridik och startups. Vill du veta mer om byrån så kan du klicka dig vidare in på deras sajt här.

Sponsrade inlägg är en del av Breakits annonserbjudande. Inläggen skrivs inte av Breakits redaktion utan av kommersiella samarbetspartners. Om du har frågor kring sponsrade inlägg, hör av dig till sales@breakit.se

Läs mer