Utvisningshotade Tayyab Shabab om beskedet: “Kan hjälpa många”

Breakit - Utvisningshotade Tayyab Shabab om beskedet: “Kan hjälpa många”

T.v Tayyab Shabab. T.h hans juridiska ombud Fredrik Bergman. Foto: Breakit, pressbild samt TT.

Johanna Ekström

Reporter

Hans fall startade hela debatten - nu tycker Tayyab Shabab att beskedet från utskottet är hoppingivande.
"Det här beslutet låter väldigt bra", säger han till Breakit.

Tayyab Shabab har haft fast anställning som programmerare i Sverige i flera år. Trots det fick han nyligen ett utvisningsbesked, efter en mindre miss hos hans tidigare arbetsgivare.

Många har reagerat på beslutet och nu har politikerna i socialförsäkringsutskottet kommit överens över blockgränsen om att reglerna bör utredas skyndsamt. Något som kan ske genom ett tilläggsdirektiv till den utredning om arbetskraftsinvandring som redan pågår.

Sedan hans fall blev känt har ett 40-tal personer som är i en liknande situation, eller är rädda att de ska hamna i en, hört av sig till Tayyab Shabab.

“Folk hör av sig hela tiden på Facebook och via sms. De hoppas att jag ska kunna hjälpa dem på något sätt, vilket jag ju tyvärr inte kan. Så det här beslutet låter väldigt bra, för om de får till en ändring av reglerna kommer det att hjälpa väldigt många människor”, säger han.

Hur ser din situation ut nu?

“Vi har överklagat beslutet, men jag vet inte hur lång tid det kommer ta. Framtiden känns väldigt osäker just nu, och det är inte en bra känsla. Det som är bra är att jag kan fortsätta jobba under tiden som överklagan pågår”, säger han.

Han jobbar sedan i våras som programmerare på mobilappsutvecklaren Dynamo. 

Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för rättvisa, företräder Tayyab Shabab. Den 27 oktober lämnade han in en överklagan av utvisningsbeslut till Migrationsdomstolen.  

Han tycker att det är bra om regelverket förtydligas.

“Det vore bra, så att den här typen av onödiga och oacceptabla utvisningar kan stoppas. De är helt kontraproduktiva. Syftet med lagen har varit att underlätta för svenska företag att anställa arbetskraft utifrån, nu har det istället blivit så att man slår undan benen på företagen på grund av mindre misstag”, säger han.

Däremot kommer utskottsbeslutet knappast påverka Tayyab Shababs fall, eftersom det kommer dröja till tidigast nästa år innan några nya regler kan vara på plats.   

“Vi menar att det i Tayyabs fall finns utrymme för honom att stanna redan inom ramen för rådande rätt. Vår tolkning är att Migrationsverkets strikta tillämpning har väldigt svagt stöd i gällande lagstiftning”, säger han.

Även till Fredrik Bergman har många som riskerar utvisning hört av sig efter Tayyab Shababs fall. 

“Bara från programmerarbranschen är det säkert ett 30-tal som har exakt liknande fall som hört av sig. Och det är bara de som jag har pratat med, jag utgår från att det finns ännu fler”, säger han.  

Läs fler artiklar
LÄS MER