Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Efter fallet Tayyab Shabab – nu kan reglerna komma att ändras

Artikel bild

Här är öppningen som ska få bort orimliga utvisningsbeslut. ”Det klubbades för en halvtimme sedan”, säger Fredrik Malm, migrationspolitisk talesperson för Liberalerna.

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

Problemen för programmeraren Tayyab Shabab och teknikchefen Justin Phelps har satt fokus på enligt många orimliga konsekvenser av reglerna för arbetskraftsinvandring i Sverige. 

• Tayyab Shabab utvisas på grund av en miss från en tidigare arbetsgivare. 

• Justin Phelps tvingas stanna hemma på dagarna, på grund av liknande omständigheter. 

Bakgrunden är Migrationsöverdomstolens tolkning av de regler som skulle förenkla arbetskraftsinvandring, men motverka missbruk av oseriösa arbetsgivare.

Breakit granskade nyligen problematiken i artikelserien #SverigeBehöverKodarna.

”Vi har lyft det till regeringen att lagen ser ut som den gör. Arbetstagaren drabbas väldigt hårt och mister rätten till uppehållstillstånd, medan inga repressalier finns mot arbetsgivaren”, sade Migrationsverkets kommunikatör Alexandra Elias till Breakit.

Nu kan en förändring vara på gång, kan Breakit berätta. 

Under förmiddagen klubbade socialförsäkringsutskottet ett så kallat utskottsinitiativ, som säger att den redan pågående utredningen om villkoren kring arbetskraftsinvandring ska få tilläggsdirektiv.

”Det klubbades för en halvtimme sedan. Det finns en enighet över blockgränsen kring att man måste titta på detta snabbt. Utredningen kommer nu att få direktiv om att titta på hur vi ska se till att fall som Tayyab Shababs inte behöver inträffa”, säger Fredrik Malm till Breakit.

Utredningen ska presentera sina förslag våren 2017.

Socialförsäkringsutskottets bedömning är att den tidsplanen kan hålla, trots det utökade uppdraget. 

”Det är väldigt glädjande att det finns en enighet i utskottet. Det innebär att man kan komma igång snabbare för att få till en förändring”, säger Fredrik Malm.

I Breakits artikelserie framkom att många av landets stora techbolag upplever stora problem när de ska anställa personal från länder utanför EU. 

”Detta handlar om villkoren för Sveriges snabbväxande teknikbolag, som behöver programmerare. Det är orimligt att kompetenta personer ska behöva lämna Sverige på grund av en miss från tidigare arbetsgivare, som dessutom har korrigerats i efterhand”, säger Fredrik Malm. 

Formellt är regeringen inte bunden av utskottets vilja. Fredrik Malm uppger dock att regeringspartierna (S) och (MP) står bakom beslutet. 

Fakta: Det vill politikerna i socialförsäkringsutskottet

Här är ett uttdrag ur socialförsäkrningsutskottets betänkande:

• Fokus för den nu pågående utredningen är att stävja missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Utskottet vill också understryka vikten av att åtgärder vidtas för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Samtidigt är det enligt utskottets mening väsentligt att regelverket underlättar för seriösa arbetsgivare och arbetstagare.

• Den särskilda utredaren bör därför ges i uppdrag att undersöka om regelverket har fått avsedd effekt och i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare nekas arbetstillstånd eller förlängning av arbets- och uppehållstillstånd på grund av mindre misstag från seriösa arbetsgivare. Rättspraxis på området, speciellt praxis som omfattar de lagändringar som trädde i kraft den 1 augusti 2014, bör gås igenom.

• Utredaren bör därefter föreslå lämpliga åtgärder för att förhindra att reglerna får alltför långtgående konsekvenser för arbetsgivare och arbetstagare. Utredaren bör också bedöma om lagstiftningen behöver ändras och i sådant fall lägga fram förslag till lagändringar.

• Utskottet vill understryka att en utredning på området måste genomföras ytterst skyndsamt. Utskottet anser att det är rimligt att utredaren i enlighet med vad utskottet föreslår bör kunna redovisa sitt förslag senast under våren 2017, och anser därför att även detta bör fastställas i utredningsdirektiven.

Läs mer