Här är medieutredarens glada besked till de digitala medierna

Medieutredningen

Kulturminister Alice Bah Kuhnke och regeringens särskilda medieutredare Anette Novak. Foto: Tomas Oneborg samt Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT.

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

Medieutredningens skarpaste förslag – ett plattformsoberoende mediestöd. Blir det verklighet kan helt digitala medier få statligt stöd.

Efter vad som beskrivits som åtta förlorade mediepolitiska år under regeringen Reinfeldt satte mediebranschen sitt hopp till kulturminister Alice Bah Kuhnke när hon tillträdde efter de rödgrönas valseger 2014.

Hon blev initialt hårt ansatt för sin brist på svar. Men kritiken tystnade när hon tillsatte den stora medieutredningen i mars 2015.

Målet? Att föreslå nya politiska insatser som ska ersätta dagens presstöd, som bygger på papperstidningens logik. 

För samtidigt som digitaliseringen, Facebook och Googles anstormning på den digitala annonsmarknaden samt en dramatiskt förändrad mediekonsumtion slagit sönder mediernas gamla affärsmodeller har väldigt lite hänt från politiskt håll.

Alice Bah Kuhnke ville se djärva förslag. På måndagen klockan 13:30 kom resultatet, då medieutredaren Anette Novak presenterade sitt slutbetänkande på en pressträff i Rosenbad. 

”Mediepolitiken har under lång tid varit ett av de mest eftersatta politikområdena”, sade Alice Bah Kuhnke när pressträffen inleddes. 

Hon hoppas framförallt på förslag som kan rädda den krisande lokala journalistiken, där många orter helt står utan journalistisk bevakning på grund av att affärsmodellen inte längre bär.

”Den lokala journalistiken är navet i den lokala demokratin”, sade kulturministern stax innan medieutredarens presenatation.

Den viktigaste nyheten är ett helt nytt mediestöd, som ska ersätte dagens presstöd. Den stora grejen här är att det blir plattformsoberoende, inte som i dag där bara papperstidningar kan få presstöd. 

”Stödet breddas, så att fler släpps in. Såväl digitala medier, som gratismedier kan komma ifråga, men även nyhets- och bildbyråer”, sade Anette Novak under sin presentation. 

• Mediestödet ska kunna ges till ”juridiska personer som ger ut allmänna nyhetsmedier oavsett innehålls- eller spridningsform. Detta stöd kallas för ”mediestöd”. Det ska ersätta dagens presstöd från 1 januari 2018.

• Detta mediestöd kan ges som ”produktionsstöd, distributionsstöd samt innovations- och utvecklingsstöd”. 

• Mediestödet får inte ges till allmänna nyhetsmedier som ges ut av myndigheter, eller public service. 

• I dag uppgår presstödet till 567 miljoner kronor. Mediestödet föreslås successivt öka till 732 miljoner kronor år 2020.

Förslagen ska nu ut på remiss, innan riksdagen får ta ställning till om det kan bli verklighet. Det kräver även godkännande från EU-kommissionen.

Guide: De kan få det nya mediestödet

Mediestöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som:

1. Präglas av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet

2. Har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 60 procent av hela innehållet 

3. Har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll som utgör minst 20 procent av hela innehållet

4. Har ett redaktionellt innehåll som präglas av hög kvalitet och inre mångfald

5. Är allmänt tillgängliga

6. Självständigt sprids under egen titel med en ansvarig utgivare

7. Publiceras eller sänds minst 45 gånger per år

8. Är riktade till en svensk målgrupp, och

9. Har en god användarförankring.

Mediestöd får även lämnas till allmänna nyhetsmedier som är riktade till det samiska folket och de nationella minoriteterna under vissa villkor.

Mediestöd får även lämnas till allmänna nyhetsmedier som utgörs av nyhetsbyråer eller bildbyråer och som uppfyller villkoren ovan på punkt 1, 4, 8 och 9. 

Mediestöd får lämnas till nystartade allmänna nyhetsmedier som uppfyller samtliga villkor utom punkt 9 (kravet på god användarförankring).

Som villkor för mediestöd får mediestödsnämnden ställa som krav att det allmänna nyhetsmediet är anslutet till ett medieetiskt system.

Källa: Medieutredningen.

Läs mer