Sök

Lendifys hemliga bokslut läckte precis – vi ger dig alla siffrorna

Lendify

Lendifys team. Foto: Pressbild, samt faksimil på den ännu ej publicerade årsredovisningen.

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

De utmanar storbankerna – och värderas till 210 miljoner kronor. Breakit har tagit del av Lendifys bokslut, som ännu inte är offentligt.

Lendify är en av Sveriges hetaste fintech-startups, i alla fall sett till investerarnas intresse. Bolaget, som erbjuder en plattform där privatpersoner kan låna ut pengar till andra privatpersoner, plockade nyligen in 70 miljoner kronor.

I kapitalrundan, som var en av de största i Techsverige under årets tredje kvartal, värderades bolaget till 210 miljoner kronor.

Lendify axlar rollen som självutnämnd ledare i racet om att bli störst, bäst och vackrast i nishen peer-to-peer-lån.

"Precis som Airbnb, Uber och Spotify har utmanat sina respektive branscher måste nu Lendify vara ledande för en ”ny” finansbransch i Sverige", skriver Lendify i sin ännu inte offentliggjorda årsredovisning.

Breakit har kommit över dokumentet i sin helhet. Årsredovisningen speglar det brutna räkenskapsåret 2015-2016, som tog slut den sista april i år.

 "Vi har fokuserat på att bygga volym, inte på lönsamhet", säger Nicholas Sundén-Cullberg, medgrundare och operativ chef på Lendify.

Läs hela intervjun här.

Här är det viktigaste ur bokslutet – samlat i fem punkter.

1. INTÄKTERNA

Lendifys totala intäkter landade på 1,4 miljoner kronor. Av det är 627.000 kronor ren nettoomsättning och 769.000 kronor bokförs som "övriga rörelseintäkter", vilket speglar intäkter för "vidarefakturerade koncerninterna kostnader"

Den posten landade under föregående år på 9,2 miljoner kronor (hela beloppet kom då från "intäkter avseende försäljning av it-plattform").

Lendifys totala intäkter har därmed kraftigt minskat, medan nettoomsättningen – som speglar intäkterna från själva verksamheten – har ökat.

"Vi har nått punkten där vi dockar in i det traditionella eko-systemet nu och det har krävt mycket resurser … Nu står vi redo för verklig innovation samt värdeskapande för alla användare med målet att utmana bankerna, och vi har skapat väldigt goda förutsättningar för att lyckas", skriver bolaget i årsredovisningen.

2. RESULTATET

Att startups under expansion går med förlust är inget konstigt, utan snarare ofta en del av planen. Lönsamheten ska komma när verksamheten skalar upp.

Dock är takten i vilken startups bränner pengar intressant, då den skvallrar om hur länge pengarna räcker innan en ny runda måste göras, vilket i sin tur innebär utspädning eller mer investeringar för befintliga ägare.

Lendifys rörelseresultat landar på -14,5 (-0,9) miljoner kronor. Om förlusterna inte ökar torde Lendify vara välfinansierat under en ansenlig tid framöver.

3. LÅNEN

Peer-to-peer-lånebolag gör sin vinning på att skära emellan långivare och låntagare. Hur mycket intäkter plattformen kan få hänger alltså intimt samman med lånevolymerna.

På ett år ser Lendify ut att ha fyrdubblat volymen pengar som långivarna satt in, till drygt 12 miljoner kronor fördelat på 623 långivare.

Även siffran över utbetalda lån har ökat mångdubbelt. I april i år hade Lendify sammanlagt (kumulativt) förmedlat lån på sammanlagt drygt tio miljoner kronor fördelat på strax över 300 låntagare.

Lendify tjänar pengar på den serviceavgift som betalas av långivaren, samt uppläggningsavgifter som betalas av låntagarna.  

4. FRAMTIDEN

Bolag som Toborrow, Savelend och Sparlån är med och slåss om lånekakan på olika sätt. De ser sig dock inte själva som bittra konkurrenter. Istället vill aktörerna i peer-to-peer-nischen driva marknaden framåt, och utmana bankerna. De som i dag sväljer en förkrossande andel av alla blancolån (lån utan säkerhet).             

"Ungefär 65 procent av marknaden hålls av de systemkritiska bankerna medan resterande 35 procent delas av de så kallade nischbankerna", skriver Lendify i årsredovisningen.

Lendify var enligt egen utsago först i Sverige med peer-to-peer-lån, och fick ett försprång då många av konkurrenterna sinkades av tillståndsproblematik.

"Lendify vill vara en allvarlig och långsiktig utmanare till storbankerna", skriver bolaget i sin årsredovisning.

Dagens lågräntemiljö, där det är i stort sett omöjligt att få ränta på ett sparkonto, talar för att fler svenskar skulle kunna få upp ögonen för bolag som Lendify.

"Den genomsnittliga årsavkastningen hos Lendify fram till sista april uppgick till 6,93 procent. Det finns en enorm potential för Lendify att nå ut till människor som söker avkastning och erbjuda ett tillgångsslag som tidigare endast varit förbehållet bankerna", skriver Lendify.

Här är siffrorna som Lendify hoppas ska locka ännu fler privatpersoner att satsa sina pengar på peer-to-peer-lån.

5. KUNDERNA

Lendify vill vara ett alternativ till storbankerna. I årsredovisningen finns intressant data över vilka som vänder sig till bolaget för att låna pengar.

"Lendifys låntagare består av privatpersoner och hushåll som söker finansiering för renovering/utbyggnad, bilköp, starta företag eller andra stora privata inköp på upp till 300 000 kronor", heter det i årsredovisningen.

Men av siffrorna framgår att 52 procent av kunderna lånar för "konsolidering", vilket sannolikt handlar om att samla dyra småkrediter till ett enda, billigare, lån.                  

                 

Läs mer