Skatteverket föreslår tuffare tag - mot jättar som Airbnb och Uber

Breakit - Skatteverket föreslår tuffare tag - mot jättar som Airbnb och Uber

Rebecca Filis, Fotograf: Jeanette Andersson

Jon Mauno Pettersson

Nyhetschef

Hur påverkar delningsekonomin och dess aktörer de svenska skatteintäkterna? Skatteverket har utrett frågan - och föreslår nu tuffare krav på bolagen bakom apparna.

Idag lämnade Skatteverket sin rapport om delningsekonomin i Sverige, och dess effekter på skatteintäkterna, till finansdepartementet. Utredaren har framför allt valt att titta på transport av privatpersoner och uthyrning av privatbostäder.

Med andra ord: Uber och Airbnb.

Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare och författare till rapporten, konstaterar att Skatteverket ser "att det finns skattefel inom delningsekonomin" - samtidigt som det råder osäkerhet kring hur bolagen inom delningsekonomin faktiskt påverkar skatteintäkterna.

"Om delningsekonomin i hög grad tränger ut annan ekonomisk aktivitet kan skatteintäkterna minska", säger Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare och författare till rapporten. 

"Om den däremot tillför aktiviteter kan vi få ökade skatteintäkter. Tyvärr saknas i dag statistiskt underlag för att avgöra vilken effekt som dominerar."

I rapporten konstateras det dock att Skatteverket har analyserat 1700 stycken förare noggrannare - och att enbart cirka 2 procent av dessa har redovisat inkomst från plattformarna i sin deklaration. 

Sett till uthyrning av bostäder har 400 stycken utförare granskats. Av dessa är det enbart omkring 20 procent som har redovisat inkomster från uthyrning av privatbostad i sin inkomstdeklaration. 

"Skatteverket har indikationer om oredovisade inkomster motsvarande ett betydande belopp hos omkring hälften av utförarna", skriver man i rapporten.

För att underlätta skattekontrollen av bolag inom delningsekonomin rekommenderar Skatteverket att regeringen nu bör undersöka möjligheterna att införa någon form av rapporteringsskyldighet för bolagen som tillhandahåller plattformar som exempelvis Uber och Airbnb.

"För att Skatteverket ska kunna kontrollera att inkomster tas upp till beskattning och till rätt belopp krävs tillgång till kontrollmaterial för avstämning", skriver man i rapporten.

Läs fler artiklar
LÄS MER