Internet - ett laglöst land?

Jansson & NorinStartupjuristerna

Startupjuristerna

Startupjuristerna

Krönikör

Idag är det snarare en regel än ett undantag att företag bedriver försäljning av varor och tjänster via internet. De flesta erbjuder då även sina varor och tjänster till andra länder. Vid sådan gränsöverskridande försäljning uppstår frågan om vilket lands lag som ska gälla. Svaret är att “det beror på”.

För att inte lämna er ovissa i en juristklyscha kommer jag i denna artikel försöka att reda ut mer exakt vad den rent legala bedömningen beror på. Till att börja med har det betydelse om du bedriver försäljning till andra företag eller till konsumenter.

Försäljning mellan företag
Vid försäljning till ett annat företag är det nästan alltid fritt fram att avtala om vilket lands lag som ska tillämpas, eftersom det råder avtalsfrihet inom de flesta områden.

För det fall avtalet inte föreskriver vilket lands lag som ska gälla, kommer en helhetsbedömning göras för att avgöra den närmsta anknytningen. I regel har säljarens  lands lag närmast anknytning till avtalet, men en helhetsbedömning kan ändå ge ett annat svar.

Även orten där den huvudsakliga förpliktelsen eller karakteristiska prestationen ska utföras har betydelse för bedömningen. Om säljaren har sitt lager eller sin huvudsakliga försäljning i ett annat land, är detta en stark indikation på att det andra landets lag ska tillämpas eftersom det finns en starkare anknytning dit.

För att slippa kniviga frågor kring var en säljare befinner sig är dock lösningen enkel: Föreskriv i avtalet vilket lands lag som ska tillämpas mellan er och motparten om det blir tvist (och även vilken domstol som ska lösa tvisten, när ni ändå är igång!).

Försäljning till konsument
Fullständig avtalsfrihet gäller dock inte vid försäljning till konsument. Konsumenter anses skyddsvärda eftersom de i regel intar en underlägsen ställning och naturligt nog har svårare att ta reda på innehållet i utländsk lagstiftning. Därför gäller som huvudregel lagen i det land där konsumenten befinner sig.

För dig som bedriver försäljning via internet kan detta låta skrämmande, eftersom du inte alltid har  möjlighet att kontrollera från vilket land konsumenten handlar från. Det krävs dock mer än att en konsument från ett främmande land går in på din hemsida och handlar, för att ett annat lands lag ska aktualiseras. Tillämpningen är nämligen beroende av hur du bedrivit din försäljning och marknadsföring.

Om du uppvisar en vilja att ingå avtal med part från annat land så kommer detta inverka på lagvalet (alltså frågan om vilket lands lag som ska tillämpas). Om försäljningen genom marknadsföring riktas mot ett annat land, kommer detta kunna leda till att konsumentens lands lag tillämpas.

När det kommer till försäljning över internet är det därför viktigt att hålla koll på i vilka kanaler verksamheten syns. Om du dessutom aktivt marknadsför din verksamhet på ett främmande språk är detta en tydlig indikation på din vilja att bedriva försäljning till det länder där språket talas.

Det går med andra ord inte att marknadsföra sig på annat språk och mot konsumenter i andra länder utan, att dessa länders lag kan komma att tillämpas.

Om du trots detta skulle skriva in i avtalet att ett visst lands lag ska tillämpas, kommer det inte få några förödande konsekvenser om dina kunder skulle komma från andra länder (förutsatt såklart att du följer lagen).

Den lag som hänvisas till i avtalet kommer som utgångspunkt tillämpas om konsumenten genom denna ges ett bättre skydd, än genom lagen i konsumentens hemland. Svensk lag föreskriver ett jämförelsevis starkt konsumentskydd, därför kan det vara en god idé att utgå från svensk konsumentlagstiftning när du upprättar dina villkor eller avtal.

Undersök potentiella intrångsrisker i försäljningslandet
Även i förhållande till aktörer som du inte har ingått avtal med, kan lagvalsreglerna få betydelse vid tvist. Som ett illustrerande exempel kan nämnas det brittiska bolaget Designers Revolt, vars företrädare i förra veckan dömdes till böter i mångmiljonklassen samt fängelse för upphovsrättsintrång i Sverige.

Detta trots att bolaget haft sitt säte i Storbritannien, enligt vars lagar straffet aldrig hade aktualiserats eftersom skyddstiden för upphovskyddad design där är betydligt kortare än i Sverige. Anledningen till att företrädarna för bolaget kunde dömas i Sverige enligt svensk lag, var att de främst sålde och marknadsförde “sina” möbler i Sverige. Slutsatsen är med andra ord att man inte kan räkna med att kringgå ansvar för upphovsrättsintrång i ett land, genom att ha sitt bolags säte i ett annat land.

Sammanfattningsvis
Även om det kan vara svårt att hålla stenkoll på vad som gäller, eftersom det finns flera faktorer som inverkar på lagvalet, går det att alltid att minimera riskerna för att hamna i en tvist under utländsk lag. Du som bedriver försäljning på internet bör åtminstone tänka på följande:

  • vid försäljning till företag: avtala om vilket lands lag som ska tillämpas vid tvist,

  • vid försäljning till konsumenter: tänk på att din marknadsföring kan vara avgörande för lagvalet, och

  • säkerställ att du inte bryter mot lagen i det land där du bedriver din faktiska försäljning.


För trots att internet är gränslöst är det långt ifrån laglöst.

Mathilda Jaktman, jurist 

Det här är en sponsrad artikel från Jansson & Norin – en juristbyrå som har specialiserat sig på affärsjuridik och startups. Vill du veta mer om byrån så kan du klicka dig vidare in på deras sajt här.

Sponsrade inlägg är en del av Breakits annonserbjudande. Inläggen skrivs inte av Breakits redaktion utan av kommersiella samarbetspartners. Om du har frågor kring sponsrade inlägg, hör av dig till sales@breakit.se

Läs mer