Qliro krymper - men Klarna-konkurrenten växer i raketfart

Qliro krymper - men Klarna-konkurrenten växer i raketfart

Foto: Qliro

Olle Aronsson

Medgrundare och ansvarig utgivare

E-handelskoncernen Qliro står och stampar. Hoppet sätts nu till den nya betaltjänsten som utklassar de övriga innehaven.

Omsättningen i hela koncernen minskade under tredje kvartalet med 1 procent till 917 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period förra året. Jämförelsen gäller kvarvarande verksamhet. Tretti, som såldes tidigare i år, är alltså inte medräknat.

Resultatet förbättrades men var fortfarande negativt. Förlusten under tredje kvartalet blev minus 13 miljoner kronor, jämfört med minus 19 miljoner året förra året.

Allt ovan framgår av bolagets delårsrapport som offentliggjordes klockan 8.00 på torsdagen.

Qliros nya vd Marcus Lindqvist som suttit två månader på posten lyfter själv fram två saker som positiva i rapporten:

  • Tillväxten för Qliro Financial Services. Rörelseintäkterna i betaltjänsten ökade med 113 procent till 58 miljoner kronor. Bolaget är nu lönsamt på rörelsenivå.
     
  • Lönsamhetsförbättringen i Nelly. Under tredje kvartalet förra året gjorde innehavet en förlust på 9 miljoner kronor. Nu har rörelseresultatet vänts till en vinst på 1 miljon.


Sammantaget ser det tufft ut för de flesta av e-handelsbolagen i Qliros portfölj. Hoppets sätts nu till just Qliro Financial Services - ett bolag som skapades när koncernen bestämde sig för att avbryta samarbetet med Klarna och i stället hantera sina betalningar själva.

Vd:n Marcus Lindqvist skriver i rapporten att han ser "stor potential inom finansiella tjänster".

En orsak till att Qliro gör förlust under tredje kvartalet är att bolaget har ändrat sina redovisningsprinciper. 

"Vår översyn har även lett till beslutet att sänka rörelserisken i koncernen genom att införa en mer återhållen syn på flera aspekter kring redovisningsprinciper, bland annat aktivering av utvecklingskostnader och lagerhantering. Detta medförde en negativ resultatpåverkan om 20 miljoner kronor i kvartalet. Vi är övertygade om att dessa nya förutsättningar kommer att ge en tydligare bild av vår underliggande intjäning framöver, och medföra en mer effektiv styrning, lägre kapitalbindning och förbättrade kassaflöden", skriver vd:n.

Att städa ut gamla synder i samband med första delårsrapporten som ny vd är snarare regel än undantag.

Ingen dömer en ny vd utifrån första kvartalsrapporten - den blir i stället en chans att sänka förväntningarna så att det går att överraska positivt längre fram.

Läs fler artiklar
LÄS MER