Hårda domen för el-bolagen: "De borde känna sig otroligt hotade"

TeslaEneo Solutions

TT/Ringo H.W. Chiu

Jon Mauno Pettersson

Jon Mauno Pettersson

Chefredaktör

Harald Överholm, medgrundare av Eneo Solutions som arbetar med solcellsfonder, hyllar Teslas nya batteri – och menar att energibolagen borde känna stor oro.

Elbilstillverkaren Tesla Motors presenterade i slutet av förra veckan sitt senaste energiprojekt Tesla Energy – en satsning som syftar till att göra det enklare för privatpersoner och företag att lagra egenproducerad el. Bland annat kunde bolagets grundare och vd Elon Musk stolt visa upp det nya batteriet Powerwall, som kort och gott är en innovation som gör det möjligt för hushåll att lagra solcellsenergi.

Enligt Harald Överholm, medgrundare till det svenska solcellsbolaget Eneo Solutions, kommer batteriet att förändra energibranschen i grunden. Detta i och med att lagring av förnyelsebar energi tidigare inte har varit möjligt.

”Det här är verkligen ett break through. Det betyder att solceller kommer gå från att vara något som levererar en viss del av kundens elbehov till att i princip leverera allt, lite beroende på var i världen du bor", säger han.

”Nu kommer man kunna ta energi från solen när den lyser som mest och jämna ut över dygnet."

Vilka kommer gynnas av detta?

"Jag tror att alla kommer att använda sig av det här framöver, fast med olika syften. Det är nog inte så många som kommer att koppla bort sig från elnätet nu, men man kan få ut mer från solcellerna och dra ned elräkningen. Med framtidens batterier kommer stora bolag med stora elräkningar kanske kunna dra ned räkningen med säg 40 procent, medan en privatkund kan dra ned den med 80 procent. Det finns alltså väldigt stor potential."

Exakt när produkten, som kostar närmare 30.000 kronor, kommer till Sverige är ännu oklart. I samband med presentationen att produkten uppgav Elon Musk enbart att den kommer nå den tyska marknaden innan årets slut.

För ett land som Sverige, med få soltimmar på vinterhalvåret, finns det dock vissa problem med tekniken, menar Harald Överholm.

”Att det är moln är okej. Det fungerar med solceller, eftersom de fångar upp dagsljus. Det vi däremot har problem med här är att det få tillräckligt med dagsljus under vintern”, säger han.

”Med hjälp av de här tidiga batterierna kommer säkert en del svenska privatkunder kunna koppla bort oss från elnätet under sommaren, men sedan behöver vi komma tillbaka till det när det börjar bli höst. Men på årsbasis kan det ändå ge en stor effekt”, säger han.

Borde kraftjättarna känna sig hotade av detta?

”Ja, de borde känna sig otroligt hotade. På sikt, när det har hunnit sprida sig, kommit till Europa och blivit ytterligare tekniskt förfinat är det här existentiellt hot för den existerande energibranschen."

Det kommer alltså att förändra samhället?

”Absolut, så är det verkligen. Vi kommer säkert se tillbaka på den här tiden som början på något som blev väldigt stort.”

Läs mer