Boom för startup bakom digitala läroböcker - femdubblar säljet

Kognity

Hugo Wernhoff, Karin Bjerde och Sebastian N. Sherif på Kognity. Foto: Sofia Honungsmåne

Sofia Honungsmåne

Sofia Honungsmåne

Reporter

Svenska Kognity utvecklar digitala, interaktiva läroböcker. Nu gasar bolaget - rejält.

Hittills har Kognity, som utvecklar digitala läroverktyg, valt att fokusera på läromedel för IB-programmet, en internationell gymnasieutbildning med gemensam läroplan olika länder. 

Tjänsten fungerar som så att lärare kan följa vilka uppgifter i programmet varje elev har gjort, hur lång tid uppgiften tog att genomföra och hur eleven klarade den. Tjänsten tar dessutom hänsyn till hur hjärnan fungerar när det gäller inlärning och glömska - programmet förstår exempelvis att en elev som inte repeterat en uppgift på en längre tid sannolikt har tappat kunskaper.

“Vi kom på en produkt som digitaliserar läroböcker på riktigt, som inte bara är läroböcker i pdf-format. Med vår tjänst kan du läsa, lyssna, interagera, se filmer med exempelvis olika kemi-experiment med mera. Eftersom människor lär sig på olika sätt så fungerar vår tjänst för alla, oavsett hur du bäst tar till dig kunskap. Dessutom ger vår tjänst enormt mycket hjälp till lärarna”, säger Hugo Wernhoff, vd och medgrundare.

Nu verkar även kunderna ha lärt sig gilla idén. När Kognity stängde sitt årsbokslut den sista augusti stod det klart att bolaget har ökat sin fakturering från 2 miljoner kronor till 10 miljoner kronor, jämfört med föregående räkenskapsår.

Antalet anställda har under året dessutom ökat från 10 till 25.

Även investerare har under året fått upp ögonen för bolaget. Kognity har tidigare gjort ett par såddrundor på 2 respektive 4 miljoner kronor, men enligt Hugo Wernhoff genomförde bolaget nyligen en större runda. 

Hur stor vill bolaget vd Hugo Wernhoff inte gå in på.

Han avslöjar däremot att en av dem som nyligen valde att investera i bolaget är Jonas Axelsson. Han har tidigare jobbat som rekryteringsansvarig inom teknikområdet på bolag som Spotify och Tictail. Att gå in med kapital i Kognity innebär hans första tech-investering. 

Andra som nyligen har investerat i bolaget är Jeremias Andersson, medgrundare till rekryteringsbolaget Academic work och Gustaf Rentzhog, vd för pensionsrådgivaren Söderberg & Partners.

Hur mycket var och en har gått in med vill Kognitys vd Hugo Wernhoff som sagt inte avslöja, men han förklarar att värderingen av bolaget ligger strax under 100 miljoner kronor.

Grunden till det som kom att bli Kognity påbörjades 2008 när Hugo Wernhoff och medgrundaren Nicholas Johansson möttes. Nicholas Johansson, idag operativ chef i bolaget, hade jobbat som lärare och Hugo pluggade på Handelshögskolan. De startade bolaget Lanterna och testade olika former av edtech-lösningar. Tillsammans med flera andra som jobbade på Lanterna utvecklade de sedan det som idag är Kognity.

Hugo Wernhoff berättar att de insåg att ingen hade tagit tag i att göra något riktigt bra med läroböcker på den digitala marknaden.

Kognitys tjänst, som är prenumerationsbaserad, har varit igång sedan 2014 och allt med tjänsten är interaktivt. Idag har Kognity kunder i drygt 50 länder över hela världen. 

“Vi ökar våra marknadsandelar hela tiden och som det är idag har vi ingen egentlig konkurrent. Vår enskilt största marknad är USA, men vi ökar överallt", säger Karin Bjerde, ansvarig för affärsutveckling på Kognity.

Hon berättar att all användning av tjänsten även genererar data som Kognity sammanställer för att hela tiden kunna göra tjänsten ännu bättre.

Enligt Karin Bjerde har Kognity kunnat påvisa att lärare som använder tjänsten halverar sin administrativa tid.

“En del tror att vi med vår tjänst vill rationalisera bort lärarna. Inget kunde vara mer fel. Vi vill ge dem bästa tänkbara verktyg för att kunna frigöra tid och ägna sig så mycket som möjligt åt att vara just lärare”, säger Karin Bjerde.

Vad är då planen framåt för Kognity?

“Vi har ett stort momentum nu. Nu gäller det att satsa allt. Planen framåt är att utveckla tjänsten till andra marknader än IB-utbildningar”, säger Hugo Wernhoff.

Läs mer