“Om Unionen vill flörta med startups måste de lyssna på oss"

Breakit - “Om Unionen vill flörta med startups måste de lyssna på oss"

F.v: Joakim Sjöblom och Jonas Karles, medgrundare av Minatjänster.

Breakit

Förra veckan öppnade fackförbundet Unionen för nya “startupvänliga” kollektivavtal. Nu möts förbundet av mothugg från Göteborgsstartupen Minatjänster. Beskedet från startupföretaget till förbundet är tydligt: Förenkla era stadgar först!

Minatjänster har skapat ett verktyg för att hantera prenumerationer, bland annat medlemsskap i fackföreningar. Vi läste i förra veckan på Breakit om fackföreningen Unionen som vill hjälpa startups att få kollektivavtal. De vill åtminstone öppna upp för flexiblare avtal.

Flexibilitet och dynamik är inget som vi har upplevt från Unionens sida. Deras stadgar är minst sagt stelbenta. Sedan starten 2015 har vi hjälpt tusentals svenskar säga upp sina avtal med hjälp av digitala fullmakter. Vi stödjer över 530 olika leverantörer i Sverige, Unionen är ett av undantagen.

Idag accepterar inte Unionen en digital begäran om utträde, utan kräver en fysisk blankett för att bevilja uppsägning av medlemskapet. De hänvisar till sina egna stadgar som säger följande:

§2.4 Medlemskapets upphörande

Mom 1: Yrkesverksam medlem och egenföretagarmedlem som önskar utträde ur förbundet ska anmäla detta skriftligen. Utträde erhålls från och med andra månadsskiftet efter det att ansökan inkommit till förbundet. Under denna tid betalas avgift.

Detta kan ställas i kontrast med processen för att bli medlem, något du kan bli via ett enkelt formulär på deras egen hemsida. Fem minuter senare är allt klart. Processen att lämna Unionen är betydligt mer komplex. Ringa, skicka blanketter, få tillbaka blanketter, skriva på, skicka igen – processen tar flera dagar.

Inte undra på att deras medlemmar tar hjälp av oss för att gå ur. 2016 finns tekniken för att enkelt gå i och ur engagemang med hjälp av BankID och andra smidiga lösningar. Att underlätta och digitalisera hela processen – och fortfarande vara juridisk korrekt – är fullt möjligt. Unionen ska finnas till för medlemmarna, då finns det ingen anledning att göra det orimligt svårt för en medlem att lämna.

Vi har själva kontaktat Unionen och lagt fram egna upplevelser och förslag på förändringar. Vi påpekade också att företag i regel inte får använda så kallade formkrav för en uppsägning utan att en kund har rätt att avsluta en tjänst på valfritt sätt. Detta möttes med kall hand av Unionen:

"Unionen är en ideell organisation och när du blir medlem i Unionen godkänner du även Unionens stadgar och att följa dessa. I Unionens stadgar står att uppsägning ska ske skriftligt.

Vad det gäller fullmakt godkänner Unionen enbart förbundets egna fullmakter och detta är lika för samtliga medlemmar."

Unionen – vill ni flirta med oss startups kan ni börja med att räcka ut handen och lyssna på oss.

JOAKIM SJÖBLOM OCH JONAS KARLES
MEDGRUNDARE AV MINATJÄNSTER

Läs fler artiklar
LÄS MER