Uber-utmanaren Taxify dömer ut svensk byråkrati - lansering på is

Heetch Taxify Uber
Uber-utmanaren Taxify dömer ut svensk byråkrati - lansering på is

Foto: Pressbild

Johanna Ekström

Reporter

Taxify har lagt ner sina långtgående planer på en lansering i Sverige: "Vi ser att det rör på sig snabbare i både Baltikum och i andra nordiska länder jämfört med Sverige", säger bolagets grundare.

Samåknings- och taxitjänsten Taxify grundades 2013 i Estland och har nu verksamhet i 13 olika länder, främst i nordöstra Europa men också i Holland, Mexiko och Sydafrika.

Förra veckan lanserade bolaget sin tjänst i tre nya städer: Budapest, Bukarest och Nairobi.  

Eftersom bolaget sedan tidigare finns i Helsingfors i Finland såg man det som ett naturligt steg att ta verksamheten över Östersjön till Sverige och Stockholm. Så var också planen, fram tills nyligen.

Enligt Martin Villig, en av Taxifys medgrundare (med en bakgrund som utvecklare på Skype), började bolaget intervjua personal och fick in ett hundratal ansökningar från förare som tidigare körde för Uber pop.

“Men när vi började analysera det rättsliga läget kom vi fram till att det var för riskabelt att lansera i Stockholm, så vi har lagt planerna på is så länge”, säger han.

Taxify såg inte heller att läget i Sverige skulle förändras inom en överskådlig framtid. Dessutom ansåg bolaget att konkurrensen på den svenska marknaden var för stor i nuläget. Förutom de traditionella taxibolagen samt Uber har Breakit även berättat att Daimler-ägda Mytaxi nyligen etablerat sig i Stockholm samt den franska samåkningsappen Heetch.

Taxify ser Uber som sin främsta konkurrent, men har i jämförelse med det amerikanska bolaget (som tagit in nära hundra miljarder i kapital) tagit in mer blygsamma knappa 20 miljoner kronor. Just nu planerar bolaget att expandera i ytterligare städer i Kenya.

Precis som Uber har Taxify både en mer traditionell taxitjänst, där förarna har taxilicens, men också en verksamhet som fungerar ungefär som Uber pop - vilket innebär att i princip vem som helst med en bil, efter att ha gått igenom företagens egna kontroller - kan ta körningar via plattformen.

“I de flesta städer där vi är verksamma har vi båda varianterna men på några få ställen har vi enbart taxitjänsten”, säger Martin Villig.

I Sverige har en rad Uber pop-förare stoppats av polis, åtalats och dömts till böter i tingsrätt för olaga taxiverksamhet. Enligt Martin Villig råder ett annat klimat i Estland. I september väntas riksdagen rösta igenom en ny lag som gör samåkning lagligt, så länge bolagen uppfyller en rad kriterier. Taxify hoppas att lagen ska vara på plats innan årets slut.

Bolaget följer noggrant diskussionerna kring lagstiftning i olika länder och ser i nuläget optimistiskt på Danmark, där en ny samåkningslag diskuteras. 

I Finland, där bolaget redan finns, beskriver Martin Villig förvisso taximarknaden som hårt reglerad, men inte lika hårt som i Sverige. Här är taxilagstiftningen hård samtidigt som det inte finns några planer på ny lagstiftning gällande samåkning - dessutom jobbar den lokala taxilobbyverksamheten hårt för att se till att det förblir så, är bolagets analys.

“Baserat på den information som vi har samlat in så rör det på sig snabbare i Baltikum och i andra nordiska länder jämfört med i Sverige”, säger Martin Villig.

Taxiutredningen

Just nu pågår en utredning som regeringen har tillsatt för att se över reglerna kring taxi och samåkning i Sverige. Syftet är främst att förbättra Skatteverkets möjligheter att kontrollera verksamheterna.

Men tanken är också att utredningen ska komma med förslag på hur lagstiftningen bättre kan anspassas “till nya förutsättningar” på området.

I ett pressmeddelande i samband med att utredningen tillsattes skrev regeringen att det handlar om att undersöka det kan bli obligatoriskt att använda taxameter, om det kan införas en ny definition för “taxiliknande verksamhet” samt att se över samåkning mellan privatpersoner.  

Senast den 1 december i år ska utredningen vara klar. 

Läs fler artiklar
LÄS MER