Klarnas personalkostnader rusar – så mycket tjänar toppcheferna

Klarnas personalkostnader rusar – så mycket tjänar toppcheferna

Klarnas vice-vd Knut Frängsmyr är bäst betald i Klarnas ledningsgrupp.

Erik Wisterberg

Reporter

Lönerna på Klarna ökade kraftigt under förra året, kan Breakit berätta. På bolaget finns en individ som tjänar över 10 miljoner kronor.

2015 var året då Klarna satsade mycket tid och pengar på att lansera sig på jättemarknaden USA, något som medförde ökade reserveringar för kreditförluster. Bolaget lämnade även in en ansökan om banktillstånd till Finansinspektionen.

USA-lanseringen har satt sina spår i Klarnas bokslut. Det andra halvåret 2015 var vinsten nära noll. Ett starkt första halvår gjorde att Klarna ändå kunde redovisa rekordresultatet 170 miljoner kronor. 

Men förutom kostaderna för USA-lanseringen finns en mer beständig faktor som påverkar Klarnas vinstmarginaler: Lönenivån i hela koncernen.

Under 2015 ökade antalet anställda i Klarna-koncernen med 5,6 procent. Samtidigt ökade Klarnas kostnader för löner och ersättningar till vanliga anställda med hela 31 procent.

Det innebär att snittlönen på Klarna nu ligger på 629.899 kronor, en ökning med 24,1 procent jämfört med föregående år.

Med sociala avgifter och pensionsåtaganden medräknat steg Klarnas kostnad per anställd med 21,5 procent till 845.836 kronor Med över 1000 anställda är personalkostnaden ett viktigt nyckeltal för Klarna. Fortsätter löneracet kan det innebära en utmaning som riskerar att slå mot det hajpade betalbolagets vinstmarginal.

Kommunikationschefen Erik Engellau-Nilsson pekar på två huvudförklaringar bakom den ökade snittlönen inom koncernen. Dels är det kopplat till Klarnas internationella expansion. Dels handlar det om att bolaget har valt att anställa folk som har en högre lönenivå. 

"Vi rekryterar mer seniora medarbetare från runt om i världen", säger Erik Engellau-Nilsson.

De höga lönerna återspeglas även på chefsnivå, kan Breakit berätta. Under fjolåret valde medgrundaren Niklas Adalberth att lämna sin operativa roll som vice-vd. Istället har juristen Knut Frängsmyr, som tidigare haft titeln ”chief culture officer” tagit över det ansvaret – och jobbytet syns i lönekuvertet. 

Knut Frängsmyr, med ett förflutet inom mediejätten MTG, plockade ut nära dubbelt så mycket i lön som Klarnas högste chef, vd:n och medgrundaren Sebastian Siemiatkowski. 

Med en grundlön på 5,5 miljoner kronor under 2015 är Knut Frängsmyr Klarnas högst betalde ledare. Det framgår av Klarnas årsredovisning, som olikt många andra bolag i detalj redovisar lönerna för ett antal ledande befattningshavare. 

Sebastian Siemiatkowski fick nöja sig med en lön på 2,9 miljoner kronor och Niklas Adalberth tjänade 2,7 miljoner kronor. 

De båda medgrundarna har dock Klarna-aktier som sannolikt är värda miljardbelopp vid en försäljning eller börsintroduktion. 

Årsredovisningen avslöjar också att en person i koncernledningen fått en ”anställningsbonus” på 5,4 miljoner kronor – och att en anställd fått en ersättning som ”överstiger en miljon euro”. 

"Vi har som policy att inte kommentera enskilda medarbetare", säger Klarnas kommunikationschef Erik Engellau-Nilsson, när Breakit ställer frågor kring de enskilda ledarnas löner.

Klarnas fokus under 2016 är ”ökad tillväxt” och ”optimerade marginaler” i Storbritannien och USA, samt effektiviseringar som ska leda till minskade kostnader, enligt bolagets årsredovisning.

Det svenska betallösningsbolaget Klarna ökade intäkterna med 26 procent under 2015. Totalt drog Klarna in 2,8 miljarder kronor och redovisade en vinst på 170 miljoner kronor. 

Fakta: Så sätter Klarna lönerna

Här är Klarnas egna riktlinjer för lönesättningen inom koncernen.

Lönen ska:

… bestämmas individuellt.

… vara grundad på erfarenhet, kompetens och prestation.

… inte vara diskriminerande. 

… vara konkurrenskraftig men inte kontraproduktiv för Klarnas långsiktiga intressen och möjligheter att skapa positiva resultat genom en hel ekonomisk cykel.

Rörlig ersättning/bonus ska:

… uppgå till maximalt 100 procent av den anställdes fasta lön.

… kunna minskas eller tas bort om Klarnas finansiella situation väsentligt försämras. 

Klarna har enligt egen uppgift ett ersättningssystem som ska minimera osunt risktagande. 

”Klarna har en ersättningsstruktur som … inte uppmuntrar ett överdrivet risktagande och kortsiktiga vinster eller motverkar Klarnas långsiktiga intressen", skriver Klarna i sin årsredovisning och fortsätter:

”Generellt sett medför Klarnas ersättningssystem låg risk jämfört med stora banker och andra kreditinstitut”. 

Läs fler artiklar
LÄS MER