Vi har läst alla remissvaren om personaloptioner - så du slipper

PersonaloptionerOptioner

Johanna Ekström

Johanna Ekström

Reporter

Värdelöst, värdelöst till viss del - eller helt okej om stora delar görs om. Nu har det tyckts till om den 393-sidiga utredningen om personaloptioner.

Kritiken var högljudd när förslaget presenterades i mars. Inte så konstigt - eftersom många i startupindustrin anser att mer förmånliga regler för personaloptioner är en mycket viktig fråga.

Nu har ett gäng organisationer, myndigheter och personer tagit sig igenom den tjocka bunt som förslaget utgör - och kokat ner sin kritik i en rad remissvar.

Flera representanter för vad som kan kallas tech-Sverige har lämnat in ett gemensamt svar, som vi redan har skrivit om här.

Sammanfattningsvis kan svaren delas in i två kategorier. Det handlar dels om organisationer som jobbar i eller för näringslivet på något sätt - som tycker att begränsningarna i förslaget bör skrotas. Den andra gruppen är myndigheter - som har en annan utgångspunkt.

Till den första kategorin hör bland annat Svenska riskkapitalföreningen (SVCA), Stockholms Handelskammare och investeraren Industrifonden.

De vänder sig mot att utredaren begränsat de mer förmånliga optionerna till företag med färre än 50 anställda och en omsättning på under 80 miljoner kronor. I stället tycker de att regeringen bör göra som Storbritannien har gjort - där gränsen dragits vid 250 anställda och en omsättning på drygt 320 miljoner kronor.

Industrifonden slår också ett slag för att externa styrelsemedlemmar ska kunna ta del av optionerna. Dessutom vill bolaget se ett förtydligande kring det undantag i reglerna som gjorts för företag som bedriver “bank- eller finansieringsrörelse”, många har tolkat det som att fintech-bolag helt har uteslutits. Vilket dock inte varit helt korrekt.

Förslaget innebär att personaloptioner i de här mindre bolagen ska beskattas som kapital när de blir inlösta mot aktier. I stället för som idag då de beskattas som inkomst på tjänst, vilket innebär att den anställda måste betala skatt innan hen fått några pengar för optionerna - och att företaget måste betala arbetsgivaravgifter. Den förändringen tycker i princip alla i den första kategorin är bra.

Handelskammaren och SVCA har dock gått ett steg längre och kommer med ett eget skatteförslag. Det går i korthet ut på att optioner ska beskattas som tjänst fram till dess att de löses in, och först då beskattas som kapital.

Något de anser ska gälla för samtliga bolag oavsett bransch och storlek. Vad gäller de kvalificerade optioner, som är beskrivningen för en typen av optioner som utredaren tar upp, tycker de att personer som har fått sådana inte ska behöva betala någon kapitalskatt alls.

Det statliga riskkapitalbolaget Almi invest lyfter ingen specifik kritik just mot storleksbegränsningen, men ser däremot risker med att den som får en option inte får vara större delägare i bolaget. Många tidiga anställda har investerat i bolagen de arbetar i - och bör inte uteslutas per automatik, menar Almi.

Myndigheterna som svarat är också till viss del kritiska, men av andra skäl. Breakit har tidigare berättat att Skatteverket sågat förslaget helt. Pensionsmyndigheten är något försiktigare, men har en del liknande synpunkter.

De går ut på att förslaget kan påverka de anställdas pension och socialförsäkringar negativt.

Det innebär alltså att om du som anställd går med på en lägre lön men i stället får optioner, så kommer du också få en lägre pensionsgrundande inkomst. Sjuk- och föräldrapenning påverkas också, liksom a-kassan om du inte redan nått upp till taket. Därför tycker Pensionsmyndigheten att det är viktigt att anställda informeras om den problematiken - om förslaget skulle införas.

Konkurrensverket tycker inte att utredaren har gjort sitt jobb när det kommer till att ta fram underlag på hur förslaget skulle påverka konkurrensen. Myndigheten anser därför att det inte att förslaget inte kan godkännas.

Tillväxtverket å sin sida verkar vela lite. Man menar att begränsningarna i antal anställda sannolikt "kan uppfattas som orättvisa", men att de trots det kan vara nödvändiga. Verket kommer fram till att utredningens förslag kan genomföras, men att lättnader kan behöva göras efterhand.

Nu blir det regeringens uppgift att ta till sig synpunkterna och antingen acceptera förslaget som det är, förändra det eller kassera det och tillsätta en ny utredning. Det sistnämnda verkar få dock önska eftersom det skulle innebära att det dröjer bra mycket längre än till 2018 innan nya optionregler kan vara på plats.

Läs mer: Här kan du läsa Breakits guide till skillnaden mellan teckningsoptioner och personaloptioner – och vår guide till hur det funkar om du ska gå in som delägare i ett företag med hjälp av teckningsoptioner.

Läs mer