Glöm Whatsapp - här är sms-företaget CLX som gör succé och går mot börsen

CLX SMS
Glöm Whatsapp - här är sms-företaget CLX som gör succé och går mot börsen

FOTO: Sanna Wolf Watz. Från vänster Henrik Sandell, Robert Gertmann, Kristian Männik, Johan Hedberg och Björn Zethraeus.

Stefan Lundell

Medgrundare och innehållschef

Bulk-sms har blivit guld värt för de svenska entreprenörerna bakom doldisbolaget CLX. Nu övervägs en börsnotering av företaget som är värt uppemot 2 miljarder kronor.

Trots att nya meddelandetjänster som WhatsApp och Snapchat snabbt vinner mark så skickar vi ändå miljarder och åter miljarder sms-meddelanden varje år i världen.

För Kista-baserade CLX har det blivit en lysande affär att hantera meddelanden från företag ut till konsumenter.

CLX är en global leverantör av molnbaserad mobil telekommunikation för företag och mobiloperatörer. Under varumärket Symsoft utvecklar bolaget också infrastrukturlösningar till mobiloperatörer.

Men det är hanteringen av företags-sms som driver tillväxten. Det kan handla om till exempel banker, flygbolag eller klädkedjor som vill kommunicera med sina kunder via sms.

“Många företag har upptäckt vilket kraftfullt kommunikationsverktyg som sms är och vi har tagit en del av den marknaden”, CLX:s vd och medgrundare Johan Hedberg till nyhetssajten Breakit.

I år kommer CLX att distribuera ca 5 miljarder företagsmeddelanden. Bolaget får betalt per sänt meddelande och de senaste åren har försäljningen ökat kraftigt.

Förra räkenskapsåret slutade omsättningen på 605 miljoner kronor vilket var en ökning med 45 procent jämfört med året innan. Rörelsevinsten före avskrivningar blev 75 miljoner kronor.

“Vi räknar med att växa kraftigt  i år också”, säger finanschefen Björn Zethraeus vilket indikerar en omsättning på över 800 miljoner kronor det brutna räkenskapsåret 2015/2016.

Björn Zethraeus och Johan Hedberg startade 2008 CLX tillsammans med Henrik Sandell, Kristian Männik, Robert Gerstmann och Kjell Arvidsson. De hade alla en bakgrund inom telekomindustrin, i de flesta fall på Ericsson. Det gjorde att de kände många av företrädarna för teleoperatörerna och de kontakterna skulle visa sig väldigt värdefulla.

“Vi kunde relativt snabbt få till avtal med flera stora operatörer eftersom vi från start hade ett stort kontaktnät. Folk litade på oss och med avtalen på plats kunde vi börja distribuera meddelanden och tjäna pengar”, säger Björn Zethraeus.

Marknaden för sms-meddelanden från företag växer idag med 10 procent i Europa och Nordamerika och ännu snabbare på mindre utvecklade marknader. Samtidigt ser CLX stora tillväxtmöjligheter inom andra segment.

“Fram till 2020 kommer antalet uppkopplade saker, eller det som brukar kallas för Internet of Things, gå från 1 miljard till 50 miljarder. Här kan vi hjälpa till med vår teknik att skicka meddelande och datatrafik mellan olika prylar”, säger Johan Hedberg som pekar ut ytterligare ett tillväxtområde:

“De så kallade OTT-spelarna som jobbar med kommunikation inom olika appar kommer ha ett stort behov av våra tjänster. Här är möjligheterna också stora”.

Tillväxtpotentialen är också orsaken till att det nu finns planer på en börsnotering.

“Vi diskuterar flera alternativ i styrelsen just nu men har inte fattar något beslut.. Allt handlar om hur snabbt vi ska växa. En annan möjlighet är ju att få in kapital via en finansiell aktör eller fortsätta att växa i den strukturen vi har idag” säger Johan Hedberg.

Enligt uppgift till Breakit skulle en notering kunna ske redan under hösten och marknadsvärdet på hela bolaget väntas då hamna på närmare 2 miljarder kronor.

Förutom grundarna finns idag också riskkapitalbolaget Neqst med som minoritetsägare.

Läs fler artiklar
LÄS MER