Vad är bitcoin-halveringen – och hur påverkar den dig?

KNC MinerBitcoin

Bitcoin-halveringen skedde i helgen. Foto: AP / skärmdump från Thehalvening.com.

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

Bitcoin-halveringen är här. Men vad betyder det? Breakit reder ut.

Sent på fredagen den 27 maj kom chockbeskedet från den svenska bitcoin-jätten KNC Miner. Bolaget valde att ansöka om konkurs.

”På grund av stor osäkerhet gällande bitcoinhalveringen som sker i juli, i kombination med en fortsatt snabb expansion av kapaciteten från våra konkurrenter, är det väldigt osannolikt att bolaget kan fullfölja sina åtaganden efter juli”, var kommentaren från KNC Miners vd och grundare Sam Cole. 

Sedan dess har bitcoin-kursen rusat. Och i går skedde bitcoin-halveringen, vilket firades med "halveringsfester" världen över.

Men vad är egentligen bitcoinhalveringen – och hur påverkar den dig? Breakit ger dig svaret på som egentligen har hänt. 

Vad är bitcoin?

Vi tar det från början. Bitcoin är en helt digital valuta skapad 2009 av pseudonymen Satoshi Nakamoto. Målet med valutan är att möjliggöra betalningar över internet utan någon som helst inblandning av en tredje part. Det finns inte heller någon central utgivare av valutan.

Likt Klondykes guldgrävare arbetar bitcoinbrytare med att att ”gräva” fram nya bitcoins. I stället för hacka och spade används superdatorer, som tävlar mot varandra för att bryta nya bitcoins. 

Enkelt uttryckt vinner kan den som kan uppbåda mest datorkraft till lägst pris tjäna mest på bitcoin-brytningen.

Vad är bitcoinhalveringen?

Bitcoins är – trots dess digitala form – en ändlig resurs. När Satoshi Nakamoto skapade valutan bestämde hen att det den totala mängden är begränsad till 21 miljoner bitcoins. 

Utgivningstakten minskar exponentiellt fram tills att inga nya mynt går att bryta fram. Förenklat tävlar bitcoinbrytarna om att skapa nya block i den så kallade block-kedjan som utgör valutans infrastruktur. 

Belöningen för varje nytt block har under de senaste fyra åren varit 25 bitcoins.

Efter bitcoinhalveringen på söndagen är denna belöning blott 12,5 bitcoins.

Varför händer det nu?

Bitcoin-halveringarna är, liksom den totala mängden bitcoins, inbyggda i valutans förutbestämda regler. Belöningen ändras automatiskt efter att 210.000 block har processats fram. Det sker vart fjärde år, och det exakta datumet går att förutse.

Totalt kommer att belöningen halveras 32 gånger under 128 år – tills nya bitcoins inte längre går att bryta. Flera sajter helt dedikerade till dessa halveringar följer utvecklingen. Nästa halvering spås ske den 7 juli 2020.

Vad innebär det för dig som äger bitcoins?

Bitcoin-halveringen innebär inte att värdet på valutan skrivs ned. Det påverkar direkt enbart bitcoinbrytarnas möjligheter att tjäna pengar.

Sedan gårdagens halvering har priset fallit med några procent, men bitcoinkursen brukar fluktuera tämligen friskt. Då halveringen är känd sedan tidigare har marknaden sannolikt prisat in eventuella effekter under de senaste månaderna.

Teoretiskt sett bör värdet på valutan påverkas positivt av att det blir svårare att framställa nya bitcoins.

Sedan årets början har kursen stigit med omkring 50 procent. Hur valutan kommer att utvecklas framöver är dock omöjligt att säga med någon större säkerhet.

Vad innebär halveringen för KNC Miner?

Svenska KNC Miner startades som en hårdvaruleverantör. Bolagets superdatorer skulle hjälpa kunderna att bli vår tids digitala guldgrävare. KNC Miner skruvade sedan om sin affär – och satsade på att på egen hand bli en storspelare i kampen om att bryta bitcoin. 

Det, och att kunderna klagade på kvaliteten på datorerna, ledde till ett antal rättsprocesser mot KNC Miner

Bitcoin-halveringen kan omöjligen har varit en nyhet för bitcoin-experterna på KNC Miner. För bolaget, samt dess konkurrenter, innebär halveringen dock att lönsamheten går ned kraftigt.

Sannolikt är den andra delen i Sam Coles förklaring, att konkurrenterna har skruvat upp sin kapacitet, en mycket viktig faktor i KNC Miners konkurs. Bolaget förlorade i racet mot bland annat de aggressiva kinesiska konkurrenterna. 

Vad som egentligen hände på KNC Miner kommer troligen att klarna när konkursförvaltaren är färdig med sin granskning. 

Läs mer