Marie Wall: “Att skriva debattartiklar räcker inte"

Personaloptioner startupansvarig
Marie Wall: “Att skriva debattartiklar räcker inte"

Marie Wall, startupansvarig på Näringsdepartementet. Foto: Johanna Ekström

Johanna Ekström

Reporter

Regeringens startupansvariga Marie Wall pratar om varför det är "värsta smashläget" för den som vill ändra reglerna för personaloptioner - och om att agera tolk mellan techvärlden och politiken.

“Det finns ingen som inte gillar startups, det är ungefär som med jämställdhet. Alla företag är för jämställdhet, men så sitter det ändå bara män i styrelsen av gammal vana”, säger Marie Wall när Breakit träffar henne under politikerveckan i Almedalen.

Hon är den första personen någonsin på Näringsdepartementet som har titeln startupansvarig. Nu har det gått drygt fyra månader sedan hon tillträdde.

När Näringsdepartementet skulle rekrytera till den nya rollen ville de ha någon som hade erfarenhet av att ha jobbat i startups, ha investerat i startups, som hade internationell bakgrund, erfarenhet av forskning samt kände till hur det svenska innovationssystemet fungerar. Där kunde Marie Wall pricka av alla punkter.

Sedan hon tog examen som civilingenjör inom datateknik i början av 90-talet har hon hunnit jobba på Kinnevik, i flera startups (bland annat Hjalmar Winbladhs Send it som köptes upp av Microsoft), varit på riskkapitalbolaget Speed ventures med Johan Staël von Holstein i täten, forskat på Stanford och nu senast jobbat i sju år med finansiering av innovationer i stora och små företag på statliga Vinnova.

“Jag har levt i startupvärlden sedan början av 90-talet, så det är inte en helt ny värld för mig. Då hade det nog inte fungerat”, säger hon.

Sedan februari har hon träffat mängder av startups, investerare, politiker och tjänstemän på de olika departementen.

Hon ser sig som något av en tolk mellan startup-communityn och politiken.

“Jag försöker vara noden däremellan. Jag är ute och tar reda på hur startups tänker, och så tar jag med mig det till mina kollegor på departementet. Det är två olika världar och för att hitta en bra mix måste man förstå varandra”, säger hon och fortsätter:

“När startup-communityn skriker: Vi har skavsår - ge oss skavsårsplåster, så kanske det inte är skavsårsplåster som är den långsiktiga lösningen, utan det kanske krävs en ny sko. Då gäller det att förstå den underliggande problematiken”.

De båda världarna behöver utbilda varandra, menar hon. Ett typexempel på det som Marie Wall tar upp är frågan om personaloptioner. Det är en fråga som ofta lyfts fram av startups som mer eller mindre avgörande när det gäller att knyta till sig talanger.

“Nu har man värsta smash-läget att påverka, och då måste man påverka genom de regelverk och den process som gäller inom politiken. Nämligen genom att skicka in ett remissvar och berätta vad man tycker. Och om man tycker att något är dåligt får man ge förslag på hur det kan göras i stället”, säger Marie Wall.

Hon tycker att det finns en för stark tro på att synas i media och att skicka in debattartiklar.

“Många tror att det räcker, men det gör det inte. Med debattartiklar kan du sätta en fråga på agendan, men om vi tar frågan om personaloptioner så är den redan på agendan, det finns ett förslag. Då fungerar inte debattartiklar, då måste man jobba med de politiska processerna”, säger hon.

Till skillnad från de gamla etablerade företagen så har startups ingen särskild lobbyorganisation som driver företagens frågor. Därför behövs det någon som bevakar deras intressen, säger Marie Wall.

“Alla tycker det är jättebra med startups, men så sitter man där i sin stressiga vardag och ska leverera strategier och liknande, och då faller det lätt bort eftersom man inte är van att tänka utifrån deras perspektiv”, säger hon.

Näringsdepartementet har nu identifierat tre fokusområden där politiken bör arbeta intensivare för att stärka startups.

1. Kompetens och talang, som handlar dels om att öka it-kompetensen i undervisningen i skolan men också om hur Sverige ska bli attraktivt för internationella talanger.

“Då handlar det om att ta bort hinder, där är både bostäder och personaloptioner viktiga frågor”, säger Marie Wall.

2. Tillgång på kapital. Inte bara aktiekapital från privata investerare utan även att säkerställa att entreprenörer kan få kapital via till exempel Almi Företagslån eller genom det nya statliga riskkapitalbolaget Saminvest (som tidigare gick under namnet Fondinvest).

3. Samverkan. Mellan små bolag och stora, mellan offentlig sektor och startups, och mellan universitet och startups.

“Sverige är ett så litet land så om vi ska vara konkurrenskraftiga måste olika delar i samhället hjälpa varandra", säger Marie Wall.

Finns det risk att staten ger konstgjord andning till bolag som kanske borde lägga ner?
“Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det absolut viktigt att vi vågar lägga ner det som inte funkar. Det var en engelsk forskare som gjorde en studie av hur tillväxt ser ut i Europa kontra USA. Det var så tydligt då att i USA växer vi eller så dör vi, i Europa har vi en oproportionerligt stor andel bolag som bara står stilla, som varken växer eller dör”.

“För att växa måste bolag kunna frigöra kapital och kompetens från de som inte kommer kunna växa. För talangerna och kapitalet behövs i de växande organisationerna. Var ska våra smarta resurser vara - jo där idéerna faktiskt kan flyga”, säger Marie Wall.

Läs fler artiklar
LÄS MER