Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Ett år efter startupmanifestet: "Nu bjuds vi in av politikerna"

Artikel bild
Jessica Stark på Sup46, samt ett gäng startup-entreprenörer som tog initiativ till startupmanifstet. Foto: Johanna Ekström samt pressbild.

Förra året släppte en rad entreprenörer ett startupmanifest med en rad uppmaningar till politikerna. Men vad har egentligen hänt sedan dess?

Johanna Ekström

Johanna Ekström

johanna@breakit.se

Reporter

För exakt ett år sedan släpptes startupmanifestet - med en rad förslag på hur politikerna skulle kunna göra situationen för svenska startups bättre.

Nu, ett år senare, konstaterar Jessica Stark, vd och medgrundare på Sup46 samt en av initiativtagarna till manifestet, att kampanjen var lyckad. 

“Jag tycker att det fick större genomslagskraft än vad vi hade väntat oss. Jag tror att det vi hade bra tajming, frågorna hade vuxit på agendan hos politikerna ett tag. Många har tackat oss för att vi tydliggjorde det här, bland annat Mikael Damberg”, säger hon.

En positiv effekt som hon märkt är att politiker nu är mycket mer intresserade av att bjuda in startups och att de här frågorna har kommit upp på agendan.

Från början var det fjorton entreprenörer som stod bakom, förutom Jessica Stark bland annat Carl Waldekrantz från Tictail, Jacob De Geer från Izettle, Truecaller-grundarna Alan Mamedi och Nami Zarringhalam.

Men bara dagar senare hade över 500 entreprenörer och investerare skrivit under.

Här är vad som hänt och inte hänt på några nyckelområden.

# Underlätta för tidiga startups att resa kapital.

Nyligen klubbade riksdagen igenom ändringar i det statliga riskkapitalet. Det statliga bolaget Fondinvest bildades, med fokus på att öka tillgången till riskkapital i just tidiga skeden.

“Det har funnits kritik tidigare kring hur det statliga riskkapitalet har investerats, att det har varit i mer sena skeden. Den här förändringen behövdes verkligen”, säger Jessica Stark.

Däremot efterlyser hon fortfarande att det ska bli enklare för privata investerare att gå in med pengar i nya bolag, genom att skatten för den transaktionen sänks.

# Sänkt skatt för personaloptioner

Under året kom den efterlängtade utredningen - men den stötte snabbt på hård kritik. Jessica Stark ser det dock som en framgång att det nu finns en utredning att utgå från.

“Det är en delseger även om det finns synpunkter på hur förslaget ser ut. Nu får vi lämna in remissvaren så att vi får en så bra proposition som möjligt. Att bara kasta den i papperskorgen och börja om skulle ta för lång tid”, säger hon.

# Programmering i skolan

Regeringen gav Skolverket i uppdrag att ta fram en plan. I våras presenterade myndigheten sitt förslag - att programmering ska ingå i matematik och teknik i grundskolan. Något som väntas införas nästa år.

“Det är jättebra, det är viktigt att börja med programmering tidigt i utbildningssystemet. Det handlar om att få in programmering i skolan men också om att öka digitala kunskaper i tidig ålder”.

# Startup-ansvarig

Det var inte med som en direkt punkt i startupmanifestet, men en fråga som kom upp i diskussionerna efteråt. I februari installerades Marie Wall som startupansvarig tjänsteman på näringsdepartementet.

“Det är bra att det nu finns en tydlig ingång i näringsdepartementet och en kontaktperson som kan ta startup-frågorna vidare”, säger Jessica Stark.

# Skapa en fungerande hyresmarknad

Bostadsbristen är inte en fråga som enbart berör startups, men däremot något som många entreprenörer ser som ett stort hinder för rekrytering. Det har lanserats program för att öka bostadsbyggandet på lång sikt. Jessica Stark vill att mer görs här och nu.

“Man behöver titta på mer kortsiktiga lösningar för att få fram mer boende. Det är viktigt att man ser över regler kring saker som hur stort ett badrum måste vara och bullernivåer”.

“Jag är övertygad om att det finns många lokaler idag som skulle kunna ändras om till bostäder om reglerna var mer flexibla”.

Läs mer