Så lite kapital har gått till kvinnliga techentreprenörer under 2016

Natural Cycles Simris alg riskkapital
Så lite kapital har gått till kvinnliga techentreprenörer under 2016

Uppe: Fredrika Gullfot. Nere f.v: Linn Tagesson och Elina Berglund Scherwitzl.

Jonas de Lange

Reporter

344 miljoner kronor mot 11,7 miljarder kronor. Det är facit i kapitalkampen mellan könen.

I slutet av förra veckan publicerade vi vår stora kartläggning av riskkapitalet som har investerats i svenska startups det senaste halvåret. Efter ytterligare analys kan vi nu rapportera att kvinnliga techentreprenörer – i vanlig ordning – är gravt underrepresenterade bland bolagen som får in riskkapital.

Av de totalt 12 miljarderna som svenska techbolag fick in gick endast 344 miljoner kronor, eller 2,8 procent, till bolag med minst en kvinna i grundargruppen. Räknar man bort Spotifys gigantiska konverttibellån på 8,2 miljarder kronor är det fortfarande under 10 procent av kapitalet som har gått till bolag med minst en kvinna bland grundarna.

kapitalfördelning kvinnor och män.jpg

Även snittbeloppet är betydligt lägre i företag som drivs av kvinnor, 12,9 miljoner kronor jämfört med 26,3 miljoner kronor för bolagen som drivs uteslutande av män. Igen har vi då uteslutit extremfallet Spotify.

genomsittlig investering.jpg

Störst bland kvinnorna hittils 2016 är Linn Tagesson, som driver e-handelsbolaget Babyshop tillsammans med sin man Marcus Tagesson. På vår totallista över de 100 bolagen som har tagit in mest kapital hamnade Babyshop på en delad åttonde plats med fintechbolagen Sprinklebit och Tink.

På en delad andra plats bland kvinnorna hamnar Fredrika Gullfot, med sitt börsnoterade bolag Simris Alg, och fertilitetsappen Natural Cycles, som drivs av Elina Berglund Scherwitzl och Raoul Scherwitzl.

Exakt varför kapitalfördelningen ser ut som den gör är svårt att avgöra. En bidragande faktor till skevfördelningen lär dock vara att män utgör majoriteten av entreprenörer i Sverige, särskilt inom tech. Enligt tillväxtverket är bara var tionde techentreprenör kvinna.

Då kan det tyckas rimligt att var tionde riskkapitalkrona också går till bolag med kvinnliga grundare. Det skulle i så fall innebära att det inte är kapitalsystemet i sig som är orättvist utan att det finns strukturella problem som gör att kvinnor i mindre utsträckning väljer entreprenörskap.

Det är dock inte en helt rättvis jämförelse eftersom vi på Breakit inte har tittat på enskilda grundare utan räknat med alla bolag som har minst en kvinna i sin grundargrupp.

Skulle man jämföra män och kvinnor med tillväxtverkets mätmetod skulle man alltså få ut en ännu lägre siffra.

Läs fler artiklar
LÄS MER