Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Svart hål i Trustbuddys konkursbo - hundratals miljoner är borta

Artikel bild
Det saknas stora summor i Trustbuddys konkursbo. FOTO: TECH IN ASIA/FLICKR

Det saknas 183 miljoner kronor i peer to peer-lånebolaget Trustbuddys konkursbo, kan Breakit avslöja. Detta vid sidan av de miljoner som lånats ut via plattformen.

Johanna Ekström

Johanna Ekström

johanna@breakit.se

Reporter

Konkursen i Trustbuddy är en rejäl härva att reda ut för de inblandade. Det rör sig om bankkonton och anställda i flera olika länder, dotterbolag som dragits in i egna tvister och tusentals privata låntagare och långivare.

Den har också komplicerats av att de pengar som lånats ut via själva plattformen, alltså i det som har varit Trustbuddys verksamhet, inte ingår i konkursboet. Långivarna omfattas istället av den så kallade separationsrätten, vilket betyder att de inte har någon rätt att kräva tillbaka pengarna ur konkursboet. 

Att det uppstått en brist på 40 miljoner kronor i Trustbuddy har skrivits tidigare. Det rör sig om pengar som lånats ut på nytt via plattformen utan långivarnas tillstånd.

Pengar som långivarna försöker driva in på egen hand med hjälp av inkassobolag. Något som Breakit kunde avslöja i februari.

Men utöver det finns ett stort hål i skillnaden mellan tillgångar och skulder i bolaget, som inte är relaterat till låneverksamheten. 

Medan tillgångarna i bolaget uppskattas till drygt 7 miljoner kronor uppgår skulderna till 190 miljoner kronor, enligt dokument som Breakit har tagit del av.

Fordringarna kommer från en rad investerare, banker och inkassobolag, bland annat riskkapitalbolaget Solid, Danske Inkasso och Mangold fondkommission.

Bristen i konkursboet uppgår alltså till 183 miljoner kronor.

Men konkursförvaltaren Lars-Henrik Andersson vill dock understryka att skulderna ännu inte är värderade, utan uppskattade av fordringsägarna själva, vilket innebär att de kan visa sig vara lägre - eller högre.

"De räknar även med framtida förluster som ett skadeståndskrav mot Trustbuddy, eftersom de i och med konkursen förlorar sina avtal. När det väl blir ett bevakningsärende ska vi kontrollera om de tagit upp korrekta värden. Därför finns det anledning att ta det med en nypa salt eftersom de är inte slutligt värderade ännu”, säger han.

Hittills har försäljningen av Trustbuddys teknikplattform inte inbringat så mycket pengar till konkursboet som man hoppades. Summan har inte offentliggjorts men klart är att det rör sig om under 10 miljoner konor.

Nu står visst hopp till att dotterbolaget GVK i Holland ska generera intäkter till konkursboet. Det köpte Trustbuddy för drygt 10 miljoner euro hösten 2014 (ungefär 94 miljoner kronor i dagens valutakurs).

Men när konkursen inleddes stod det klart att det fanns pantsatta aktier i bolaget - som en säkerhet för 3,6 miljoner euro (33 miljoner kronor) av köpeskillingen som ännu inte betalats. Det har lett till en rättstvist i Holland.

I ett dokument som Breakit tagit del av skriver konkursförvaltaren att det rört sig om tuffa förhandlingar:

“Motparterna har på ett aggressivt sätt drivit krav på att de äger rätt att överta aktierna i fråga för så lite som 1 euro utan att något av den erlagda köpeskillingen återbetalas. Värdena på spel har således varit särskilt betydande”.

En förlikning har nåtts, men det återstår fortfarande att se hur mycket pengar som kommer kunna dras in genom en försäljning.

“Det finns ett antal intressenter, men marknaden är otroligt svårvärderad”, säger Lars-Henrik Andersson.

Hittills har konkursförvaltaren fått ett förskott för arbetet med konkursen på 8,37 miljoner kronor, inklusive mervärdesskatt, pengar som tas dels ur konkursboet och dels ur separationsrätten.

Samtidigt pågår fortfarande en förundersökning hos Ekobrottsmyndigheten gällande misstankar om ekonomisk brottslighet i Trustbuddy.

Åklagare väntas ta beslut om åtal ska väckas eller ej under hösten. Hittills har en rad förhör hållits och en teknisk genomgång av databasen har gjorts. Ingen person har i nuläget delgivits misstanke om brott.

Foto ovan: https://www.techinasia.com

Läs mer