Uber-chef slår tillbaka mot taxirapport om skattefusk

Breakit - Uber-chef slår tillbaka mot taxirapport om skattefusk

Oliver Carra. FOTO: Fotograf Niklas Nyman / Uber.

Breakit

En rapport som är finansierad av Taxiförbundet indikerar att många Uber-förare fuskar med skatten. Nu svarar Ubers Oliver Carrà på kritiken.

I rapporten, som är gjord av ett privat säkerhetsbolag, anges att nio av tio Uber-förare låter bli att använda taxameter, vilket det än så länge är lagkrav på.

Däremot råder det ingen konsensus om vad som räknas som en taxameter - i varje fall om man frågar Uber.

“Regelverk ska respekteras kring taxameter och vi rekommenderar förare att använda taxametern, även om Uber-appen i mycket fungerar som en digital taxameter. Med det sagt så delar vi inte rapportens slutsatser och kan konstatera att den är finansierad av taxibolagens intresseorganisation Taxiförbundet," säger Oliver Carrà, talesperson för Uber i Norden.

Därmed fortsätter det infekterade PR-kriget mellan de traditionella taxiföretagen och Uber, som tidigare i år fick stryka på foten när tjänsten Uber Pop belades med förbud i Sverige.

Taxiförbundet menar fortsatt att Uber får orättvisa konkurrensfördelar genom att förare skippar att använda taxameter. Uber å sin sida anser att taxameter-modellen är föråldrad.

“Alla resor med Ubers app är spårbara och betalningen automatiserad och kontantlös. Dessutom får alla förare rapporter varje vecka som underlag för skatteredovisning. Det är ett skäl av flera att många taxiförare lämnar stora bolagen för att vara sin egen chef med egna tider som partners till Uber”, säger Oliver Carrà.

Läs fler artiklar
LÄS MER