Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Annonssamarbete med Tele2 Företag

Här digitaliserar de naturens viktigaste insekt

Pollinerande insekter – som är livsviktiga för planeten – minskar drastiskt.
En utveckling som det svenska företaget Beezum vill vända på med hjälp av IoT från Tele2 Företag.
”Vi ger biodlare ett nytt och bättre sätt att övervaka vad som händer inne i kuporna”, berättar Olle Källström.

Bin är unika insekter på många sätt. De pollinerar växter, samlar nektar och omvandlar dem till honung. I ett bisamhälle finns en komplex social struktur med en drottning, drönarbin och arbetsbin – som alla har specifika roller och funktioner.

Bin är också mästare på att kommunicera och anpassa sig, men få vet vilken viktig roll de egentligen har för vår dagliga föda.

”En tredjedel av all mat vi äter är beroende av pollinerare, och bin är den viktigaste pollinatören. Klimatförändringar, bekämpningsmedel, bisjukdomar och gifter kan slå hårt mot bin och utgör därför en allvarlig risk för vår matförsörjning”, säger Olle Källström.

Fördelen med Beezum: ”Bin är känsliga för störningar”

Inom EU finns idag över 600 000 biodlare, och de har noterat en oroväckande utveckling. Antalet bin och andra pollinerande insekter minskar. Något som ur ett längre perspektiv kan innebära ett dråpslag för fruktodlare, och för samhället i stort.

Men det svenska bolaget Beezum har utvecklat en lösning för att vända på trenden: Ett övervakningssystem av bikupor, så att odlaren slipper hantera teknik men samtidigt får all väsentlig information som behövs för att ge de så viktiga insekterna optimala förhållanden i sina kupor.

”I vanliga fall krävs det att odlaren rent fysiskt lyssnar på vad som händer i kuporna. De lägger örat mot kupan eller öppnar och tar upp ramarna för att titta. Men eftersom bin är känsliga för störningar är det lätt för biodlare att inse fördelarna med Beezums system”, berättar Olle Källström.

”Får tillgång till data som odlarna inte haft förut”

Tack vare IoT från Tele2 Företag behövs varken kablar eller andra installationer i kuporna, en avgörande faktor eftersom bikuporna ofta flyttas runt. Med IoT blir det också möjligt att få insikter och identifiera utmaningar i bikuporna i realtid, så att hjälpen inte kommer för sent.

”När svärmning är på väg att hända eller är på gränsen till att hända vill du hålla koll på det. Men de flesta biodlare vill inte tänka på eller hantera saker som IoT-teknik, pris och kommunikationsplaner. De vill fokusera på sina bin och Beezum vill göra det enkelt för dem. När kunden har börjat prenumerera på vår lösning och placerat sensorerna i kupan så får de direkt tillgång till data och insikter de inte haft förut”, säger Olle Källström.

Så kan framtidens biodlingar se ut

Att rädda världens bin och pollinerande insekter är som du nu förstått extremt viktigt för hela planeten. Och i takt med teknikutvecklingen har Olle Källström redan planerat nästa steg för Beezum.

”Att vara biodlare är ett hantverk med mycket manuellt arbete. Stora odlare med flera hundra eller flera tusen bikupor behöver verktyg för att arbetsleda och hålla koll på vilka anställda som befinner sig var. Det söker vi finansiering för”, säger Olle Källström.

Historiska väder- och markdata är en annan lösning man jobbar på. Prover och smittspårningsrapportering och röststyrning är också idéer på skissstadiet. Biodlardräkten, som skyddar människor som arbetar med bin, gör det nämligen svårt att hantera en mobil enhet med fingerinmatning.

”Röststyrning för att berätta status och få analys skulle vara till stor hjälp”, säger Olle Källström och nämner även den kanske viktigaste frågan för biodlare och konsumenter just nu:

"Idag sker en omfattande import av billig fuskhonung till EU och Sverige, vilket underminerar marknaden för biodlare. Konsumenter är inte alltid medvetna om att de erbjuds oäkta honung. Genom ursprungsspårning från källan med hjälp av it-teknik kan man säkerställa äkta vara och därigenom kvalitetssäkra och höja värdet på produkten", säger Olle Källström.

”Kan göra stor skillnad i kampen mot klimatförändringarna”

I förlängningen hoppas Beezum att deras användning ska kunna användas globalt, för att skydda bina och ge odlare gemensamma data att analysera.

”Om all data kan delas mellan biodlare och forskare kan fler personer bidra med innovativa lösningar eller datadrivna initiativ som kan göra stor skillnad i kampen mot klimatförändringar, och för binas viktiga roll i ekosystemet.”

Med Beezum och Tele2s lösningar kan biodlarna fokusera på att vårda sina bin medan tekniken tar hand om resten. Det är en framtid där biodling och digitalisering går hand i hand för en mer hållbar omställning. 

LÄS MER: Så kan ni gynnas av IoT från Tele2 Företag

Läs mer