Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Embracer visar korten – intäkterna faller

Artikel bild
Lars Wingefors, vd Embracer. Foto: TT

Lars Wingefors gamingkoncern Embracer tappar omsättning i snabb takt. Bolaget gör även stora nedskrivningar av vissa förvärvade tillgångar.

Aktien faller brant efter delårsrapporten.

Martin Hävner

Martin Hävner

martin@breakit.se

Reporter

Embracers omsättning uppgick till nästan 8,9 miljarder kronor i det fjärde kvartalet, januari till mars, i det brutna räkenskapsåret, motsvarande en organisk (exklusive förvärv och avyttringar) minskning med 10 procent från motsvarande period ett år tidigare. 

Utfallet var inte bara lägre än ifjol, det var klart lägre än vad experterna hade väntat sig. Analytikerna trodde omsättningen skulle ligga kring 9,5 miljarder kronor, enligt Nyhetsbyrån Direkts rapportering.  

Omsättningen påverkades “negativt av Entertainment & Services och en svagare utveckling för nyligen avyttrade tillgångar inom PC/Console Games”, skriver bolaget i rapporten. 

Det justerade rörelseresultatet, om man tar bort en stor nedskrivning, landade samtidigt på 1.426 miljoner kronor, i linje med förväntningarna. 

Bolagets vd och huvudarkitekt Lars Wingefors pekar i rapporten på att det här resultatmåttet ökade och att kassaflödet förbättrades under kvartalet, och han tror att det kommer att fortsätta. 

“Vi räknar med en liknande utveckling för justerat ebit under räkenskapsåret 2024/25, som under senaste räkenskapsåret med en väsentlig förbättring av fritt kassaflöde och EBITDAC (ett resultatmått högt upp i resultaträkningen; reds anmärkning)”, skriver Lars Wingefors i sitt vd-ord. 

Resultatet i den riktiga resultaträkningen påverkades av engångsposter om totalt drygt -20 miljarder kronor, i huvudsak nedskrivningar av tidigare förvärvade tillgångar. Värdet på brädspelsbolaget Asmodee har till exempel skrivits ned med nästan 7 miljarder kronor, "främst på grund av en utmanande makromiljö och högre räntor tillsammans med försiktiga framtidsutsikter". 

Nettoresultatet för perioden uppgick till -18,1 miljarder kronor. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick samtidigt till 1,8 miljarder kronor, en förbättring med cirka 160 miljoner kronor från motsvarande period 2023. 

För en månad sedan kom beskedet att Embracer ska styckas upp i tre delar. Det innebär en helt ny riktning för gruppen som växt med otaliga förvärv under de senaste åren. 

“Processerna för att bilda tre friståeende noterade bolag fortskrider enligt plan”, skriver Embracer i rapporten. 

Efter cirka 20 minuters handel på Stockholmsbörsen på torsdagen hade aktien fallit med cirka 9 procent. Börsvärdet var då 35 miljarder kronor. 

Läs mer