Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

3:12-förslaget försenas – här är nya datumet som gäller

Artikel bild
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) under en pressträff i samband med partiledardebatt med anledning av val till Europaparlamentet. Foto: Pontus Lundahl / TT

Företagare väntar spänt på att regeringens expertgrupp ska lägga fram sitt förslag till nya 3:12-regler – alltså beskattning av entreprenörer.

Nu skjuts beskedet fram till 3 juni, kan Breakit berätta.

Stefan Lundell

Stefan Lundell

stefan@breakit.se

Medgrundare och reporter

Förseningen av 3:12-utredningen beror sannolikt inte på några stora meningsskiljaktigheter bland kommitténs medlemmar.

Men för alla som ställt in sig på att få ta del av kommitténs förslag, som tidigare aviserats till 31 maj, är det ändå relevant att få veta att presentationen av kommitténs förslag sker först måndagen den 3 juni. På en pressträff i regeringskansliet Rosenbad avslöjar då kommitténs ordförande Linda Haggren tillsammans med finansminister Elisabeth Svantesson innehållet i betänkandet.

För entreprenörer och företagsledare kan beskedet innebära rejäla skattesänkningar (läs mer här för en utförligare beskrivning).

Elisabeth Svantesson har nämligen ändrat de ursprungliga direktiven och slopat kravet på att förslagen från kommittén inte får leda till lägre skatteintäkter. Dessutom tog hon bort uppdraget att överväga en justering (i praktiken en höjning) av skattesatsen.

Sammantaget har dessa åtgärder tolkats som att det är bäddat för skattelättnader för entreprenörer. Den förhoppningen styrks också av att flera specifika områden som utomståenderegeln och kvalificerade personaloptioner (KPO) pekats ut där konkreta förbättringar ska föreslås.

Men det kommer att dröja innan eventuella skattelättnader införs. Efter att betänkandet lagts fram väntar en remissrunda och sedan ska lagrådet titta på förslagen. Därefter skriver regeringen en proposition och ny lagstiftning kan tidigast vara på plats vid årsskiftet.

Vill du ha järnkoll på vad som gäller framåt i ämnet? Anmäl dig till Breakits kostnadsfria digitala lunchseminarium den 4 juni. Där medverkar Svalners skatteexperter Gustav Åberg och Fredrik Berndt och berättar om de viktigaste förändringarna. Det finns också utrymme att ställa egna frågor. Du anmäler dig här.

Läs mer