Sök

Rusande bitcoinpriser jackpott i KNC Miner-konkursen

KNC MinerBitcoinBoden

Foto: Pressbild

Johanna Ekström

Johanna Ekström

Reporter

Att priset på bitcoin gått upp ger konkursförvaltaren hopp om att få till en försäljning av KNC Miner. I veckan träffar han flera intressenter.

På fredagskvällen den 27 maj meddelade KNC:s ledning att KNC Group, där KNC Miner ingår, ansökt om konkurs. För konkursförvaltaren blev första prio att se till att själva produktionen av bitcoin kunde fortsätta.

“Nu har vi säkrat produktionen och kommit överens med nyckelleverantörer så att de kan känna sig trygga med att fortsätta leverera”, säger konkursförvaltaren Nils Åberg.

Nu ligger fokus på att hitta köpare till verksamheten. Ett prospekt har gått ut och ett antal intressenter, framförallt internationella aktörer, har hört av sig. Den här veckan kommer konkursförvaltaren träffa ett antal av dem för att diskutera detaljerna mer ingående.

Att bitcoinkursen stigit med nära 47 procent sedan konkursen, enligt sajten Coinbase.com, har bättrat på förutsättningarna att få till en försäljning.

“Möjligheterna att verksamheten ska fortsätta är allmänt sett goda. Den senaste utvecklingen på bitcoinpriset är något som underlättar, det har i varje fall inte förvärrat läget”, säger han.

Först i juli kommer bouppteckningen vara klar. I den ges besked vilka samtliga fordringsägare är och hur tillgångarna och skulderna i koncernen ser ut.

Breakit har tidigare rapporterat vilka investerare som är förlorare i konkursen.

När det kommer till KNC:s tillgångar finns mycket av dem bundna i själva anläggningen.

Bolaget har satsat mycket de senaste åren på att bygga ytterligare en serverhall i Boden.

“Det har gjorts betydande investeringar i anläggningen. Man har satsat mycket pengar på det. Men vad värdet på de tillgångarna blir i en konkurssituation beror till stor del på hur en eventuell övertagare av verksamheten ser på en fortsättning”, säger Nils Åberg.

Läs mer