Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

GÄSTKRÖNIKA

PATRICIA OLBY KIMONDO: Sluta hylla extremt risktagande – lagom risk leder till både lönsamhet och uthållighet

Artikel bild
Patricia Olby Kimondo, vd och grundare People Productions, grundare Double Up Impact. Foto: Press

Forskning visar att det saknas korrelation mellan extrem riskvilja och framgångsrikt företagande. I själva verket leder lagom risk till både lönsamhet och uthållighet över tid. Det är kvinnor bra på – till och med kvinnors privata sparande är mer lönsamt än mäns. Trots det hamnar fakta i skymundan.

Det är dags sluta jämföra kvinnor och män i näringslivet och istället ta tag i frågan om hur ekosystemet runt entreprenörerna kan förändras.

Detr skriver Patricia Olby Kimondo, vd och grundare People Productions, i en gästkrönika.

Breakit

Breakit

nyheter@breakit.se

Sverige beskrivs ofta som världens mest jämställda land. Men stämmer det? I Sverige äger kvinnor hälften så mycket som män och vi är näst sämst i EU avseende företag med anställda som drivs av kvinnor. Data om investeringskapital till kvinnors bolag är lika dyster. Sverige tillhör en global bottenliga där kvinnor får allt färre smulor av en redan obefintlig kaka; 0,8 procent 2022 och 0,6 procent 2023. 

Utvecklingen är oroande. Sverige är numera en del av en global affärsmodell som bygger mindre på lokala förutsättningar och mer på en digital logik. Den som vill växa sitt bolag måste vara beredd att konkurrera med företag över hela världen. Det kräver snabbhet, kostar pengar och handlar inte längre om hur enskilda entreprenörer väljer att agera – utan om en ny världsordning för bolagsbyggare. Att kvinnor inte är med i den matchen kommer att ge både oanade och oönskade konsekvenser för samhället. Men hur kommer det sig att kvinnor hamnat så långt ifrån händelsernas centrum? 

Det finns såklart inga enkla svar men däremot flera ledtrådar. Ett problem är hur näringslivet ser på kvinnor. 

Alla vi människor gör omedvetna antaganden om folk vi inte känner. Det är mänskligt och kallas för bias. Bias uttrycks ibland som myter om andra. En vanlig myt i näringslivet är att kvinnor inte vill ta risk. Eller att kvinnor inte vill driva företag eller ha investeringskapital. De här myterna är alla olika varianter på så kallad “confirmation bias”. Alltså felaktiga föreställningar som – i brist på fakta och kunskap – bekräftar den egna uppfattningen. 

För att förstå mer om kvinnors riskvilja måste vi först bena ut begreppet “risk”. Alla entreprenörer tar risk – i mycket högre utsträckning vanligt folk. Forskning visar däremot att kvinnor tycks mindre intresserade än män av att ta extrem risk. I Breakit podcast nyligen pekar investeringsdirektör Tatiana Shalalvand på Kinnevik på att just fokus på risk gör att kvinnor ofta upplever att de inte passar in i systemet. Det är dumt och riskerar att leda till att kapitalet missar talangerna. 

Forskningen visar att det saknas korrelation mellan extrem riskvilja och framgångsrikt företagande

Problemet är att Sverige och många andra länder, inspirerade av Silicon Valley, länge har odlat en entreprenörskultur som hyllar just extremt risktagande. Det intressanta är dock att forskningen visar att det saknas korrelation mellan extrem riskvilja och framgångsrikt företagande (tvärtemot vad många tycks tro). I själva verket leder lagom risk till både lönsamhet och uthållighet över tid. Det är kvinnor bra på – till och med kvinnors privata sparande är mer lönsamt än mäns. Trots det hamnar fakta i skymundan.

Här har vi den egentliga knäckfrågan – hur kommer det sig att myter och felaktiga föreställningar får fortsätta att påverka kvinnor i näringslivet? Dessutom i en tid när behovet av talanger är skriande och både kvinnors och mäns förmågor är avgörande för att lösa gemensamma samhällsutmaningar, till exempel energi- och klimatfrågan.

Det är dags sluta jämföra kvinnor och män i näringslivet och istället ta tag i frågan om hur ekosystemet runt entreprenörerna kan förändras, så att alla talanger kan tas tillvara. För det är både möjligt och angeläget.

PATRICIA OLBY KIMONDO, vd och grundare People Productions, grundare Double Up Impact

Läs mer