Sök

Elitskolorna går ihop – för att skydda Sverige: “Alltid varit en viktig del”

Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan, Lars Strannergård, rektor Handelshögskolan och Anders Söderholm, rektor KTH. Foto: Press

Jon Wahlqvist

Jon Wahlqvist

Webbredaktör

Ska jobba tillsammans för att stärka försvaret.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har säkerhetsläget i vår absoluta närhet förändrats radikalt. Ett storkrig i närheten av Sverige har bland annat lett till att vi har gått med i Nato men också att beredskapen i landet diskuteras mer. 

Nu vill de tre elitskolorna KTH, Handelshögskolan och Försvarshögskolan dra sitt strå till stacken och drar igång “ett samarbete för att tydliggöra och utveckla näringslivets centrala roll som en del i totalförsvaret, förbättra samverkan mellan myndigheter och näringsliv, och stärka krisberedskapen i samhället”, som de skriver i ett pressmeddelande.

Även om kriget i Ukraina till viss del verkar ha utvecklat sig till ett skyttegravskrig så förs internationella konflikter på flera sätt idag. Till exempel har vi sett återkommande cyberattacker och påverkansoperationer som påverkar samhället i stort.

Målet med samarbetet mellan elitskolorna är att nyckelaktörer inom näringslivet ska få en tydlig bild av hur deras uppdrag ser ut vid höjd beredskap och krig och att de får möjlighet att utveckla sin organisation för att klara det.

“Näringslivet har alltid varit en viktig del av totalförsvaret i Sverige”, säger Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

“Handelshögskolans nära samarbete med näringslivet, vår forskning och långa erfarenhet av vidareutbildning är viktiga pusselbitar i det här samarbetet som ska bidra till att stärka svensk konkurrenskraft”.

Samarbetet inleds omedelbart och en arbetsgrupp med representanter från lärosätena ska verka för att lärosätena genom gemensam forskning och utbildning ska kunna göra snabba och substantiella bidrag.

Vill du vara först med det senaste? Ladda ner Breakits app här och aktivera pushar – då missar du aldrig en viktig nyhet.

Läs mer