Sök

Nybörjarguide: Så blir du en het styrelseledamot

Styrelsearbete

Hanna Moisander, grundare av Deb. Foto: Press/Istockphoto/Montage.

Åsa Johansson

Åsa Johansson

Reporter

Funderar du på att bli styrelseledamot – men vet inte hur du ska gå tillväga? Är du osäker på vad rollen innebär i praktiken eller vad som kommer att krävas av dig?

Breakit har pratat med en expert om vad man bör tänka på, steg för steg, för att bli proffs i styrelserummet.

“Svara på frågan varför du vill jobba med styrelsearbete och vad du kan leverera inne i styrelserummet”, säger Hanna Moisander, grundare av Deb.

✓ Kontakten med bolag
✓ Förberedelser – och tips inför starten
✓ Det förväntas av dig
✓ Arvode och arbetstid

Att ta klivet in i styrelserummet kan vara början på en ny karriär – eller ett tillskott till det du sysslar med idag. 

Oavsett vilket kan det vara klurigt att veta exakt hur man ska gå tillväga. Här är några tips på vägen – och frågor att ställa sig. 

1. Jag vill bli styrelseledamot – vad är det första jag ska tänka på?

Steg ett är att identifiera vad du kan bidra med i ett bolags strategiska arbete. Det är också bra att leta efter bolag där du känner att du kan göra skillnad. 

Det menar Hanna Moisander, grundare av Diverse Executive Boards, Deb, som jobbar för att göra styrelser i Sverige mer jämställda och utbildar i styrelsearbete. 

“Svara på frågan varför du vill jobba med styrelsearbete och vad du kan leverera inne i styrelserummet”, säger hon. 

Därefter gäller det att läsa på för att förstå vad styrelsearbete innebär, vad som förväntas av ledamöter och vilket ansvar en styrelse axlar. Mer om det kommer lite längre ned i den här artikeln. 

2. Behövs utbildning?

Att arbeta som styrelseledamot är inte en skyddad titel, man måste alltså inte ha en utbildning avsedd för uppdraget. Därefter finns det kurser i styrelsearbete som går att gå, men det finns oftast inget krav på det hos onoterade bolag. 

Om det däremot handlar om styrelsearbete hos ett noterat bolag erbjuder Nasdaq kortare utbildningar, vilka man bör tacka ja till om man erbjuds en styrelseplats i ett börsnoterat bolag, enligt Hanna Moisander.

Även fast en officiell styrelseutbildning inte är ett krav, menar Hanna Moisander att det inte skadar det inte att läsa på om styrelsearbete innan du bestämmer dig för att kliva in i styrelserummet. 

“Jag ser det som ett effektivt sätt att säkerställa att jag vet vad rollen innebär, mitt ansvar och hur jag kan hantera risker. Detta tillsammans med att få ta del av best practices, metoder för gott strategiarbete och hur jag verkligen kan leverera värde i styrelserummet.”

3. Hur tar jag kontakt med bolag?

När du har hittat vilka bolag du vill jobba med, tydligt har formulerat vad du kan bidra med och skapa för värde i styrelserummet, är det dags att ta kontakt med företaget. 

Vissa bolag utlyser tjänster för styrelsearbete, samtidigt som detta inte är normen bland många företag. 

“Identifiera beslutsfattarna för bolaget och se om du kan ha någon väg in, kanske till en person i styrelsen, vd eller en av ägarna. På den vägen kan du visa intresse och engagemang. Därefter kommer styrelsen sannolikt fortsätta rekryteringsprocessen genom redan etablerade spelregler, exempelvis genom valberedningsarbete och eventuellt inval via stämma då det är läge för bolaget.”

“Ett tips kan vara att erbjuda dig att gå in och jobba som adjungerad ledamot under ett par möten för att visa att du kan bidra i styrelsen.”

(Adjunged ledamot = En adjungerad styrelsemedlem har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Adjungeringen kan gälla ett möte, eller en del av ett möte och behöver inte väljas in av stämma.)

4. Vilket arvode ska jag kräva?

Den här frågan kan vara klurigare än man tidigare trott, menar Hanna Moisander. 

“Ett enkelt svar kan vara: det du känner väger upp för den tid du skall lägga ner.”

I Sverige är styrelsearvoden generellt ganska låga menar hon. 

“Kompensation i form av arvode eller lön – och som extern ledamot – kan det vara viktigt att inte likställas med en ledamot med ägarintresse, som kan se sin uppsida där.”

Om du är tidigt i din karriär och verkligen vill få in en fot i styrelserummet kan det vara lönt för dig att acceptera ett lägre arvode – men endast initialt. 

“Jag vill understryka att du bör begära kompensation från start och om det startar lägre så skulle jag rekommendera att prata om en trappa i takt med ökad risk, komplexitet, omsättning.”

Ofta så får du som styrelseledamot ett årsarvode som kan betalas ut som lön månadsvis eller kvartalsvis. Dock finns det ingen satt standard. 

Så hur ska man då tänka sett i kronor och öronen? Ett riktmärke många bolag förhåller sina styrelsearvoden till är PBB, Prisbasbelopp (år 2024 är 1 PBB = 57.300). Men även detta kan variera mellan olika bolag. 

“Det finns även styrelser som kan ta del av optionsprogram som kompensation, vilket kan vara ett alternativ vid ett tidigt skede i ett bolagets resa”, säger Hanna Moisander. 

5. Hur många timmar i veckan ska jag räkna med att det tar? (per bolag)

Detta kan variera mycket.

Hanna Moisander brukar räkna med 8-10 timmar per månad per styrelseuppdrag, så alltså i snitt omkring 2 timmar i veckan. Det gäller för arbete som styrelseledamot. Är du ordförande får du räkna med att jobba minst dubbelt så mycket. 

Oavsett om du är ledamot eller ordförande gäller det att vara flexibel med arbetstiderna, beroende på vilket bolag det är och vilket skede företaget är i, enligt Hanna Moisander.

“Om det krävs måste man vara beredd på att lägga ned mer tid på sitt styrelsearbete. Ett exempel är om bolaget är på väg att byta vd, eller om andra stora förändringar är aktuella för företaget. Då kan styrelsen under perioder behöva ha flera möten i veckan.”

6. Hur förbereder jag mig inför mitt nya styrelseuppdrag och hur vet jag vad som förväntas av mig?

När du har fått ett erbjudande om att kliva in som styrelseledamot, och vill tacka ja, är det dags att läsa på. 

“Lär känna kunderna, marknaden, och produkten eller tjänsten som bolaget erbjuder. Spendera tid med bolaget för att få ett helhetsintryck. Se också till att prata med en eller flera av de andra styrelseledamöterna och vd:n för att förstå hur just den här styrelsen jobbar. Det är också bra att gå igenom tidigare mötesprotokoll för att förstå vad de har tagit för strategiska beslut tidigare och varför man har gjort det.”

“Ibland kan det känns som att man nästan kastas in i arbetet under det första styrelsemötet, men det går att undvika genom att på förhand begära att få tillgång till material från tidigare möten för att få chansen att läsa på.”

Andra saker som kan vara bra att läsa på om är saker som ofta tas upp i utbildningar för styrelsearbete: Aktiebolagen (ABL), årsredovisningslagen (ÅRL), lagar och regler styrelser måste förhålla sig till, hur svensk bolagsstyrning fungerar, jävsituationer, riskhantering, och strategiarbete. 

Så, vad förväntas av dig i styrelserummet?

Det här är något som man också bör få klart för sig innan man tackar ja till uppdraget, enligt Hanna Moisander. 

“Det finns generellt en bas för vad som förväntas, men det kan även varierande beroende på bolag. Det finns en flexibilitet som man måste vara beredd på.”

“Men du ska jobba för att bidra till bolagets bästa, säkerställa att man följer den strategiska agendan, att vd:n hela tiden har rätt förutsättningar och att det är rätt person som är vd. Sedan är du såklart  även ansvarig att se till att rapportering till Bolagsverket sker enligt lag, samt att skatter och avgifter betalas in.”

Är du intresserad av bolagsbyggande och frågor kopplat till kvinnligt ägande och entreprenörskap? Missa inte Breakits nya satsning FemTalk! Här samlar vi 150 av Sveriges främsta entreprenörer, företagsledare och investerare för att djupdyka i kvinnors ägande och entreprenörskap – fyll i intresseanmälan här för att säkra din plats.

Läs mer