Sök

Acast släpper rapport – firar flera milstolpar

AcastPoddar

Ross Adams, vd Acast. Foto: Press

Hanna Åkesson

Hanna Åkesson

Webbredaktör

Men tillväxttakten bromsar in.

Poddbolaget Acast rapporterar för det fjärde kvartalet och meddelar att bolaget för första gången nått ett positivt justerat ebitda-resultat. ”En milstolpe i bolagets utveckling”.

Justerat ebitda landade på 16 miljoner kronor, jämfört med minus 31 miljoner motsvarande kvartal året innan.

En annan milstolpe som bolaget lyfter fram är att det nått ett positivt operativt kassaflöde på 50,3 miljoner kronor. En förklaring till det är att Acast har jobbat effektivt med att reducera tiden det tar att få betalt av annonsörerna, heter det.

Samtidigt minskar tillväxttakten.

Här är några hårda nedslag från rapporten:

  • Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 494,2 miljoner kronor (454,3), vilket motsvarar en tillväxt på 9 procent (35 procent). 

  • Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till 7 procent (24 procent).

  • Rörelseresultatet uppgick till -77,6 MSEK (-58,6).


Antalet lyssningar under perioden minskade med 2 procent till 5019 miljoner. 

Som en följd av Apples uppdatering till iOS17, blir antalet lyssningar färre i närtid, skriver Acast. 

”Därför görs en, i kvartalet, icke kassaflödespåverkande omvärdering av podcastkontrakt på minus 76 miljoner kronor.”

Räknar man bort den nedskrivningen så ligger bruttomarginalen i det fjärde kvartalet på 39 procent. 

Vad som också framkommer i redovisningen av bokslutet är att USA är en allt viktigare tillväxtmotor för Acast. Där ökade omsättningen med hela 19 procent under kvartal fyra.

”Vi går in i 2024 med en robust balansräkning som ökar vår konkurrenskraft ännu mer. Världens annonsmarknader är fortfarande påverkade av den försvagade konjunkturen, men Acasts position som den ledande aktören inom podcasting är starkare idag än för ett år sedan”, skriver vd Ross Adams i samband med den färska rapporten. 

Vill du vara först med det senaste? Ladda ner Breakits app här och aktivera pushar – då missar du aldrig en viktig nyhet.

Läs mer