Sök

Annonssamarbete med Ledarna

Här är några vanliga chefsfunderingar inför 2024 (Känner du igen dig?)

Tobias Lundgren

Lös konflikter, motivera medarbetare som inte presterar – och få rimliga avtalsvillkor.
Så här tacklar du som chef det nya året med färska kunskaper i bagaget.
”Att ha koll på det här är viktigare än någonsin”, säger Ida Wanngård på fackförbundet Ledarna.

Vi kan nu lägga ett turbulent 2023 bakom oss, men blickar samtidigt fram emot ett 2024 som kan bli minst lika utmanande. Det ekonomiska läget i världen är fortfarande pressat och en rad makrofaktorer kan påverka hur företaget presterar.

Att många chefer vill ha extra stöd under rådande läge är inte så konstigt, och till chefsorganisationen Ledarnas rådgivningsexperter strömmar det dagligen in frågeställningar från medlemmarna.

"Året som gått har varit utmanande och har fått många chefer att känna sig ensamma och utsatta. Det märker vi tydligt baserat på hur många som har hört av sig till våra rådgivare under 2023", säger Ida Wanngård, chef på Ledarnas chefsrådgivning

Här svarar hon på några av de vanligaste funderingarna från de över 99 000 chefer som är medlemmar i organisationen:

  • Hur ska jag hantera att bli uppsagd utan föregående varsel?

”En uppsägning på grund av arbetsbrist ska alltid ha föregåtts av en förhandling med de fackförbund som har kollektivavtal på arbetsplatsen. Om ett kollektivavtal inte finns på plats så ska förhandlingen ske med alla fackförbund som har medlemmar på arbetsplatsen. Som medlem i Ledarna kan du då kontakta vår Chefsrådgivning, som kommer att gå igenom och kartlägga vad som skett. Om en förhandling inte har skett och vi är part i kollektivavtalet så kommer vi troligen att påkalla en sådan. Om allt har gått rätt till (och Ledarna är part i kollektivavtalet) så kommer vi redan ha kallats till förhandling av arbetsgivaren.”

Läs mer här!

  • Vad gör jag om arbetsgivaren vill ge mig en lägre befattning?

”En nedgradering eller lägre befattning kan bli resultatet av en omorganisation, däremot är det just detta som behöver gås igenom vid en förhandling så att man kan säkerställa att det går till på rätt sätt, det är en rad olika omständigheter som behöver ses över innan man hamnar där. Oaktat förhandlingsordningen så är det nästan alltid en svår situation för dig som drabbas. Då kan det vara skönt att ha stöd från en erfaren förhandlare eller chefsrådgivare. Om behov finns går det också att använda en tjänst där vi erbjuder samtalsstöd, en tjänst som vi har genom Bliwa i samarbete med Falck. Medlemmar som befinner sig i en svår situation kan där snabbt få hjälp dygnet runt.

Läs mer här!

  • Jag är en chef som är uppskattad av mina medarbetare och som oväntat möter en konflikt med min överordnade gällande mitt ledarskap. Det leder till ett erbjudande om annan tjänst eller avgång. Vad gör jag?

”Om du blir kallad till ett möte med din chef som kommer att handla om din tjänst så kan du alltid kontakta Ledarnas Chefsrådgivning för att få stöd och råd i din väg framåt. En arbetsgivare måste kunna ge feedback på ledarskapet utan att det genast ska handla om att man inte ska jobba kvar i rollen. Om du och arbetsgivaren gemensamt kommer överens om att det bästa vore att gå åt skilda håll, kan Ledarnas chefsrådgivare hjälpa till i den processen. Vi kan granska överenskommelsen och finnas med som stöd till dig längs vägen. Det är däremot du som fattar beslut om det är rätt väg att gå och också du som skriver under överenskommelsen.”

Läs mer här!

  • Hur ska jag leda medarbetare som inte presterar?

”Att leda och fördela arbetet och se till så att verksamheten optimerar sin leverans ingår i ditt chefsuppdrag. Om en person inte gör sitt jobb så påverkar det alla och det är ditt ansvar som chef att få till en förändring. Det kan däremot vara en utmanande uppgift. I första hand handlar det om att synliggöra och uppmärksamma personen på problemet. Ställa öppna och välmenande frågor om varför det förhåller sig så och att försöka nå fram till personen. Som chef kanske du kan bistå med det som behövs för att personen ska lyckas, såsom vissa kompetenshöjande åtgärder eller coaching. Om man ändå inte lyckas så är nästa steg att ta till arbetsrättsliga åtgärder. Då behöver man titta på en handlingsplan som följs upp på ett tydligt sätt så att personen har en chans till förbättring. Ett ledarskapsdilemma som detta lämpar sig bra för chefscoaching om det handlar om hur man stöttar och coachar en medarbetare. Är det så att du står inför att säga upp din medarbetare så ska du vända dig till din arbetsgivarorganisation och/eller din HR.”

  • Har jag rimliga villkor i mitt vd-avtal?

”Detta är en jättebra fråga att ställa sig när man ska ingå ett avtal, lite sämre om man redan har skrivit under sitt avtal. Oavsett vad så kan du kontakta Ledarnas Chefsrådgivning och få ditt vd-avtal granskat innan du ingår avtalet. Du kommer då att få en hel del tips som är bra att tänka på, kanske gällande din konkurrensklausul eller annat. Det är ofta vd-avtalet som ligger till grund för hur avslutet av uppdraget ska se ut. Därför är det bra att vara tydlig från början, i synnerhet eftersom du som VD inte skyddas av LAS.”

Läs mer här!

”Kan bli dyrt om du gör det själv”

Just ditt avtal, chefsavtalet lyfter Ida Wanngård som en av de viktigaste punkterna att ha koll på i dagsläget.

”Att granska avtal och se till så att villkoren är rimliga kan vara en dyr service om du tar den på egen hand. Men för våra medlemmar gör vi det kostnadsfritt och det är en av våra mest uppskattade tjänster”, avslutar hon.

LÄS MER: Så kan Ledarna hjälpa dig som chef under 2024!

Läs mer