Sök

DEBATT: Det är nu vi måste våga omvandla ord till handling – innan det är försent

RekryteringJämställdhetEntreprenör

Carolina Engström Lökken, vd Wes och Aaron Kroon, vd Black Batman. Foto: Press/Montage

Breakit

Breakit

För att nå näringslivets mål om lönsamhet och hållbarhet krävs framåtlutat och
inkluderande ledarskap som prioriterar mångfald på riktigt.

Det skriver Aaron Kroon, vd och grundare på managementkonsult-firman Black Batman, och Carolina Engström Lökken, vd på chefsrekryteringsföretaget Wes.

I osäkra tider är det lätt att bli konservativ och riskavert. Istället för att ta rationellt hållbara affärsbeslut tampas många med att välja det kända och det hemtama, även om det inte leder oss rätt långsiktigt.

Från flera håll rapporteras det att trenden vänt åt fel håll igen. Ska vi se tillbaka på den här tiden och summera att det inte blev bättre än såhär? I kristider, när framåtlutat och inspirerande ledarskap är som viktigast, vågade vi inte ta oss till nya höjder. Mångfalden sjönk i företagsledningarna, styrelserna bestod av samma homogena grupp som de sista 30 åren. Lönsamheten sjönk drastiskt, tillväxten stannade av. Den upplevda diskrimineringen låg kvar på samma hisnande nivåer. Utrikesfödda drabbades hårdast av arbetslöshet, igen. Utanförskapet växte både bland unga och äldre.

Är vi verkligen nöjda med ett knappt good enough som utesluter istället för att omfamna? Med att endast överleva, när vi har möjligheten att förbättra och frodas?  

Vi kan inte göra som vi alltid har gjort. Vi måste våga leda med vision och nytänkande. Ett näringsliv som präglas av en ovilja att förändras riskerar att skapa ett Sverige på efterkälken, med minskad konkurrenskraft som följd och där värdefulla möjligheter går förlorade. 

Är vi verkligen nöjda med ett knappt good enough som utesluter istället för att omfamna?

Framtiden må vara oviss, det ligger i sakens natur. Men låt oss inte använda det som ursäkt för att inte försöka. För även om framtiden innehåller många osäkerhetsfaktorer så vet vi med obestridliga bevis att globaliseringen och den tekniska utvecklingen öppnar upp för nya kandidatmarknader, nya talangbehov och nya idéer vilket kräver ett inkluderande och transformativt ledarskap, en vilja att omfamna det okända och en förståelse för att framtidens lönsamhet byggs på inkluderad mångfald. 

Vi börjar bli vana vid begreppet tipping point, och precis som inom klimatdebatten bör vi fråga oss om svenskt näringsliv närmar sig en tipping point när det kommer till mångfalds- och inkluderingsfrågan. Driver inkluderings-passiviteten och mångfalds-skygglapparna oss allt längre ifrån ett jämviktstillstånd och allt närmre en oåterkallelig homogenitet i ledningar och styrelser? Det är hög tid att ta action för ett framgångsrikt imorgon.

Närmar sig svenskt näringsliv en tipping point när det kommer till mångfalds- och inkluderingsfrågan?

Enligt senaste prognoser så lämnar vi inte lågkonjunkturen förrän 2026. Att ha en plan för framtidssäkring är det mest hoppfulla man kan göra i tider av osäkerhet. Kanske är hoppet det viktigaste av allt i svåra tider. Men vi behöver också göra det vi kan nu, för att skapa bättre förutsättningar framåt. 

En checklista till svenskt näringslivs alla ledare, ägare och beslutsfattare:

  • Vässa strategin kring kompetensförsörjning. Tänk utanför boxen, utmana egna/tidigare tankesätt, sätt en gedigen strategi, ställ krav på hur ni rekryterar och släpp bransch-sargen. 
  • Prioritera mångfald, inkludering och tillhörighet – på riktigt. DEI är större än HR, det är affärskritiskt och bör drivas på högsta nivå och genomsyra samtliga affärsbeslut. Mångfald driver innovation och framsynthet. Kultur och tillhörighet kommer att vara A och O för att attrahera och behålla den kompetens som behövs, inte minst för att klara den massiva transformation som vi är inne i. Inkludering är nyckeln som knyter ihop det hela. De bolag som satsar på detta kommer vinna i flera kategorier, och de som fortsätter blunda kommer snabbt halka efter. 
  • Håll dig själv och andra ansvariga. Inkludering kan inte delegeras, det är allas ansvar och tonen sätts från toppen. Mångfald och inkluderande ledarskap bör följas upp och utvärderas. Gör upp med dina egna bias – att bli bättre börjar med att förstå vad som håller oss tillbaka. 
  • Mångfaldsinventera din ledningsgrupp. Hur väl speglar din ledningsgrupp eller styrelse er organisation eller ert kundsegment? 
  • Våga vara modig. Om vi kräver mod av våra organisationer måste vi själva gå först. Rädsla för att göra fel kan skapa passivitet, men med nyfikenhet och en god intention kommer vi långt. 

Svenskt näringsliv har alla chanser att komma ut som vinnare på andra sidan. Vi har nyfikenhet, vi har drivkraften och vi har förändringsvilja. Nu gäller det att ha modet att omvandla våra ord till handling. Nya tider kräver nya perspektiv och kompetenser och är det något Sverige har så är det just det, en mångfald av excellenta changemakers redo att göra skillnad, om vi bara ger dem chansen.

För om skatten i slutet av regnbågen stavas lönsamhet så stavas vägen dit mångfald. 

AARON KROON, vd Black Batman 

CAROLINA ENGSTRÖM LÖKKEN, vd WES 

Läs mer